Odzież ochronna i sprzęt ochronny dla pracowników służby zdrowia w zapobieganiu zakażeniu koronawirusem i innymi wysoce zakaźnymi chorobami

Wprowadzenie

Pracownicy służby zdrowia leczący pacjentów z takimi zakażeniami jak zakażenie koronawirusem (COVID-19) sami są narażeni na zakażenie. Pracownicy służby zdrowia używają środków ochrony osobistej (ang. personal protective equipment, PPE), aby ochronić się przed kroplami kaszlu, kichaniem lub innymi płynami ustrojowymi pochodzącymi od zakażonych pacjentów i zanieczyszczonych powierzchni, które mogłyby ich zainfekować. PPE może obejmować: fartuchy medyczne lub kombinezony jednoczęściowe, rękawice, maski chirurgiczne i półmaski ochronne oraz gogle. PPE musi zostać prawidłowo założony; noszenie tego sprzętu może być niewygodne, a pracownicy służby zdrowia mogą się zarazić podczas jego zdejmowania. Niektóre środki ochrony osobistej zostały dostosowane, na przykład poprzez dodanie zakładek do chwytania, aby ułatwić ich zdejmowanie. Wytyczne dotyczące prawidłowej procedury zakładania i zdejmowania PPE zostały opracowane przez takie organizacje, jak Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) w USA.

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację z 2020 r. przeglądu opublikowanego po raz pierwszy w roku 2016, a wcześniej zaktualizowanego w roku 2019.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć:

jaki rodzaj PPE lub jaka kombinacja PPE daje pracownikom służby zdrowia najlepszą ochronę;

czy modyfikacja PPE w celu łatwiejszego zdjęcia jest skuteczna;

czy stosowanie się do wskazówek dotyczących zdejmowania PPE zmniejszyło ryzyko zakażenia;

czy szkolenia zmniejszyły ryzyko zakażenia.

Czego się dowiedzieliśmy?

Odnaleźliśmy 24 odpowiednie badania obejmujące 2278 uczestników, w których oceniano stosowanie różnych rodzajów PPE, zmodyfikowanych PPE, procedury zakładania i zdejmowania PPE oraz różnych rodzajów szkoleń. W 18 badaniach nie oceniano wyników u pracowników służby zdrowia leczących zakażonych pacjentów, lecz symulowano efekt narażenia na zakażenie za pomocą markerów fluorescencyjnych lub nieszkodliwych wirusów lub bakterii. Większość badań była niewielka, a tylko jedno lub dwa badania dotyczyły każdego z naszych pytań.

Rodzaje środków ochrony osobistej

Zakrycie większej powierzchni ciała zwiększa ochronę. Jednak wiąże się to zazwyczaj z większymi trudnościami w zakładaniu i zdejmowaniu PPE, a noszenie PPE jest mniej komfortowe. Kombinezony są najtrudniejszymi do zdjęcia środkami ochrony osobistej, ale mogą zapewnić najlepszą ochronę. Następnie najlepszą ochronę zapewniają długie fartuchy jednorazowe i zwykłe fartuchy jednorazowe, a na końcu zwykłe fartuchy lekarskie. Półmaski ochronne noszone razem z kombinezonami mogą chronić lepiej niż maska noszona z fartuchem jednorazowym, ale są trudniejsze do założenia. Stosowanie PPE o większej przepuszczalności powietrza może wiązać się z podobnym ryzykiem zakażenia, ale może być bardziej komfortowe w użytkowaniu. Zakażenie odnotowywano często w połowie badań, pomimo stosowania ulepszonych środków ochrony osobistej.

Zmodyfikowane środki ochrony osobistej

Stosowanie długich fartuchów jednorazowych, które mają rękawice przymocowane do mankietu w ten sposób, że rękawice i fartuch są zdejmowane razem i zakrywają nadgarstek, oraz fartuchów, które są zmodyfikowane tak, aby ściśle przylegały do szyi, może zmniejszyć ryzyko zakażenia. Ponadto dodawanie zakładek do chwytania do rękawic i masek na twarz może zmniejszać ryzyko zakażenia. W jednym z badań nie zaobserwowano, żeby specjaliści popełniali mniej błędów podczas zakładania lub zdejmowania zmodyfikowanych fartuchów.

Wskazówki dotyczące stosowania środków ochrony osobistej

Stosowanie się do wytycznych CDC dotyczących zdejmowania fartuchów lub wszelkich instrukcji dotyczących zdejmowania PPE, w porównaniu ze stosowaniem się do własnych preferencji, może zmniejszyć ryzyko samozakażenia. Zdejmowanie fartucha i rękawic w jednym kroku, używanie dwóch par rękawic oraz czyszczenie rękawic wybielaczem lub środkiem dezynfekującym (ale nie alkoholem) może również zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Szkolenia dla użytkowników

Szkolenia bezpośrednie, symulacje komputerowe i szkolenia wideo doprowadziły do popełnienia mniejszej liczby błędów podczas zdejmowania PPE niż szkolenia prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem materiałów pisemnych lub tradycyjnych wykładów.

Jakość danych naukowych

Nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych jest ograniczona, ponieważ w badaniach symulowano zakażenie (tzn. nie było ono prawdziwe), a liczba uczestników była niewielka.

Czego jeszcze musimy się dowiedzieć?

Do przeglądu nie włączono żadnych badań, w których badano stosowanie gogli lub osłony twarzy. Nie mamy pewności co do najlepszego sposobu zdejmowania PPE i najlepszego rodzaju szkolenia w perspektywie długoterminowej.

Szpitale muszą przeprowadzać więcej badań, a badacze muszą uzgodnić najlepszy sposób symulacji narażenia na działanie wirusa.

W przyszłości badania symulacyjne muszą obejmować co najmniej 60 uczestników każde i wykorzystywać narażenie na nieszkodliwy wirus, aby ocenić, jaki rodzaj i kombinacja PPE zapewniają najlepszą ochronę.

Byłoby pomocne, gdyby szpitale mogły rejestrować i zapisywać rodzaj środków ochrony osobistej używanych przez ich pracowników w celu dostarczenia pilnie potrzebnych, rzeczywistych informacji.

Okres wyszukiwania danych

Przegląd ten obejmuje dane opublikowane do 20 marca 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Błaszczyk Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information