Mleko modyfikowane zawierające hydrolizat białkowy w celu zapobiegania chorobom alergicznym u niemowląt

Pytanie badawcze

Czy karmienie niemowląt mlekiem modyfikowanym z hydrolizowanym białkiem zmniejsza ryzyko rozwoju chorób alergicznych, takich jak astma, zapalenie skóry/egzema, alergiczny nieżyt nosa i alergie pokarmowe w okresie niemowlęcym i dzieciństwie?

Wprowadzenie

Choroby alergiczne są odpowiedzialne za poważne problemy zdrowotne u niemowląt, dzieci i dorosłych. Spożywanie określonych składników odżywczych we wczesnym okresie (życia; przyp. tłum.) może mieć wpływ na rozwój chorób alergicznych. Jeśli niemowlęta nie są karmione wyłącznie piersią, stosowanie mleka modyfikowanego z hydrolizowanym białkiem zamiast zwykłego mleka krowiego może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób alergicznych u niemowląt i dzieci, jednak, aby to potwierdzić, konieczne są dodatkowe badania. Mieszanki mleczne dla niemowląt zostały opracowane tak, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób alergicznych u niemowląt. Zawierają one hydrolizowane mleko krowie i sojowe. Hydrolizowane mieszanki opierają się na rozbijaniu białek mleka na mniejsze fragmenty, o potencjalnie mniejszej zdolności do wywołania alergii.

Wyniki

W niniejszym przeglądzie badań nie znaleziono danych naukowych potwierdzających, że karmienie mlekiem modyfikowanym zawierającym hydrolizowane białko zapobiega chorobom alergicznym bardziej niż wyłącznie karmienie piersią. W przeglądzie tym stwierdzono również, że w przypadku niemowląt, które nie mogą być karmione wyłącznie piersią, nie ma danych naukowych potwierdzających, że długotrwałe ich karmienie mlekiem z hydrolizowanym białkiem w porównaniu z mlekiem krowim wiąże się z jakąkolwiek różnicą w częstości występowania chorób alergicznych, astmy, egzemy, nieżytu nosa, alergii pokarmowych w jakimkolwiek punkcie obserwacji. Jednak ograniczone dane dotyczące niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem modyfikowanym sugerują, że karmienie mlekiem z hydrolizatem białka zamiast mlekiem krowim może zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii u niemowląt. Obawy w odniesieniu do jakości danych naukowych i spójności wyników wskazują na potrzebę dalszych badań. Dane naukowe zawarte w niniejszym przeglądzie pochodzą z wyszukiwania literatury zaktualizowanego do listopada 2017 roku.

Wnioski

Nie znaleźliśmy istotnych danych naukowych potwierdzających, że krótko- lub długotrwałe karmienie mlekiem modyfikowanym z hydrolizowanym białkiem w porównaniu z mlekiem krowim zapobiega chorobom alergicznym u niemowląt, które nie mogą być karmione wyłącznie piersią.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information