Opisywanie wartości odżywczej produktów w celu promowania zakupu i spożywania zdrowszych produktów żywnościowych oraz napojów

Zła dieta obejmująca nadmierną ilość kalorii jest ważną przyczyną złego stanu zdrowia. Etykiety z wartościami odżywczymi na produktach mogą pomóc ludziom dokonywać zdrowszych wyborów żywieniowych.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Niniejszy przegląd ocenia, czy oznaczanie wartości odżywczej (np. etykiety zawierające informacje o wartości odżywczej) przekonuje ludzi do kupowania lub spożywania różnych (zdrowych) rodzajów żywności. Przeszukaliśmy wszystkie dostępne dane naukowe, aby odpowiedzieć na to pytanie i odnaleźliśmy 28 badań.

Główne wnioski

Istnieją dane naukowe sugerujące, że oznaczenia wartości odżywczej z informacją o wartości energetycznej (np. liczbie kalorii) w menu może zmniejszać ilość energii spożywanej w restauracjach, jednak potrzeba więcej wysokiej jakości badań, aby to stwierdzenie było bardziej pewne.

Co było przedmiotem przeglądu?

W niektórych badaniach oceniano kupowanie jedzenia lub napojów z automatów sprzedających, w sklepach spożywczych, restauracjach, stołówkach (jadłodajniach) czy kawiarniach. Inne badania oceniały ilość jedzenia lub płynów spożywanych jako przekąski bądź podczas posiłków w sztucznym otoczeniu lub specjalnie zaprojektowanych warunkach (określanych jako badania lub warunki laboratoryjne).

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Oznaczenia wartości odżywczych w menu restauracyjnym zmniejszało ilość spożywanej energii (t.j. kalorii) w nabywanych potrawach, ale jakość trzech badań, które przyczyniły się do tych wniosków, była niska, więc nasze zaufanie do oszacowanego efektu jest ograniczone i może ulec zmianie wraz z dalszymi badaniami. W 8 badaniach analizowano takie same interwencje w warunkach laboratoryjnych, ale zamiast oceny wartości energetycznej zakupionych potraw oceniano wartość energetyczną spożytych produktów. Badania te jednoznacznie nie wykazały zmniejszenia spożycia energii wynikającego z umieszczania etykiet z informacją w menu lub na żywności, ponadto były one badaniami niskiej jakości.

Dodatkowo, w 6 badaniach laboratoryjnych oceniano jak dużo energii spożywają uczestnicy, gdy otrzymują jedzenie lub napoje z opisanymi wartościami odżywczymi lub bez nich, a w pięciu badniach laboratoryjnych analizowano jak dużo energii spożywają uczestnicy, gdy żywność została eksperymentalnie oznaczona jako niskoenergetyczna lub o niskiej zawartości tłuszczu, a faktycznie była żywnością wysokoenergetyczną (t.j. błędne oznakowaną). Wyniki pochodzące z tych dwóch grup badań były niejednoznaczne i niskiej jakości lub bardzo niskiej jakości w przypadku badań dotyczących nieprawidłowego oznakowania. Odnaleźliśmy także badania, które oceniały oznakowania na automatach sprzedających i w sklepach spożywczych, ale ich wyniki nie były łatwe do zinterpretowania, stąd nie mogliśmy wykorzystać ich w tym przeglądzie.

Jak aktualny jest ten przegląd ?

Dane naukowe są aktualne do 26 kwietnia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information