NLPZ w bólu nowotworowym u dzieci i młodzieży

Najważniejsza informacja

Nie jesteśmy pewni, czy NLPZ zapewniają ulgę w bólu związanym z nowotworem u dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie

Choroba nowotworowa w dzieciństwie jest obecnie jedną z głównych przyczyn chorobowości i zgonów u dzieci i młodzieży na świecie. Związany z chorobą ból jest głównym problemem zdrowotnym, a szczegółowe dane dla dzieci nie są obecnie dobrze znane.

Ból nowotworowy u niemowląt, dzieci i młodzieży to przede wszystkim ból nerwowy (związany z uszkodzeniem nerwów; przyp. tłum.), który prowadzi do długotrwałych negatywnych skutków. Ból nowotorowy jest zazwyczaj spowodowany bezpośrednio przez samego guza prowadząc do nacieczenia nerwu, zewnętrzny ucisk nerwu i inne stany zapalne.

NLPZ są stosowane w leczeniu bólu lub zmniejszaniu gorączki i są powszechnie podawane dzieciom. NLPZ są obecnie zarejestrowane do stosowania w krajach zachodnich, ale nie są dozwolone u niemowląt w wieku poniżej trzech miesięcy. Główne działania niepożądane NLPZ to dolegliwości żołądkowe i ewentualne uszkodzenia nerek w wyniku długotrwałego przyjmowania. Inne działania niepożądane u dzieci to: biegunka, ból głowy, nudności, zaparcia, wysypka, zawroty głowy, wzdęcia, ból brzucha i niestrawność.

Główne wyniki

W lutym 2017 roku poszukiwaliśmy randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną, w których oceniano stosowanie jakiegokolwiek NLPZ w celu leczenia bólu nowotworowego u osób w wieku od urodzenia do 17 lat. Nie znaleźliśmy żadnych badań, które spełniałyby założone w niniejszym przeglądzie kryteria włączenia. W kilku badaniach oceniano stosowanie NLPZ u dorosłych w przewlekłym bólu, ale żadne nie analizowało uczestników w wieku od urodzenia do 17 lat.

Jakość danych naukowych

Ocenialiśmy jakość danych naukowych używając czterech poziomów: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Bardzo niska jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni co do otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że mamy bardzo dużą pewność co do otrzymanych wyników.

Nie byliśmy w stanie ocenić jakości danych naukowych, ponieważ nie było danych pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną, które wspierałyby lub obalały sugestię, że NSAIDs w jakiejkolwiek dawce zmniejszą przewlekły ból związany z rakiem u dzieci lub młodzieży.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information