Metody leczenia depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca

W niniejszym przeglądzie przeanalizowano badania dotyczące stosowania terapii psychologicznych i leków przeciwdepresyjnych u chorych na chorobę niedokrwienną serca (ChNS) i depresję. Celem było określenie wpływu stosowania tych metod leczenia na nasilenie depresji, śmiertelność oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak ponowny zawał serca czy operacja serca.

Znaleźliśmy 37 badań istotnych dla naszego przeglądu. W 15 z nich zastosowano terapię psychologiczną, a w 21 leczenie farmakologiczne, w tym leki przeciwdepresyjne.

Ogólnie rzecz biorąc, psychoterapia w porównaniu z leczeniem zastosowanym w grupie kontrolnej oraz stosowanie leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z placebo (substancją nieaktywną farmakologicznie) może prowadzić do złagodzenia objawów depresji po zakończeniu leczenia, jednak dowody na to są niskiej jakości. Nie ma pewności, czy psychoterapia w porównaniu z leczeniem zastosowanym w grupie kontrolnej oraz stosowanie leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z placebo zmniejszają śmiertelność i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wyniki badań są aktualne do sierpnia 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Zawadzka Redakcja: Aleksandra Petryla, Karolina Moćko

Tools
Information