Odżywki w proszku zawierające żelazo oraz inne mikroelementy do domowego wzbogacania żywności spożywanej przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży są szczególnie narażone na niedobory składników odżywczych ze względu na potrzeby rozwijającego się dziecka w łonie matki. W krajach o niskich dochodach, dieta wielu kobiet jest uboga w witaminy i minerały a ponadto, kobiety te pracują fizycznie przez wiele godzin. Są także narażone na nawracające infekcje, które pogłębiają niedobory składników odżywczych. Tym samym, brak odpowiedniego odżywiania może przyczynić się do złego stanu zdrowia zarówno kobiet, jak i ich dzieci.

Powszechnie zaleca się suplementację żelaza i kwasu foliowego w ciąży. Jednak zapewnienie suplementów kobietom oraz zachęcenie ich do podjęcia suplementacji jest szczególnie trudne. Mikroelementy pokarmowe w proszku, zawierające żelazo, witaminę A, cynk i inne witaminy i minerały zazwyczaj pakuje się w jednorazowych saszetkach, przez co łatwo można nimi posypać dowolny półpłynny pokarm w domu, lub w dowolnym innym miejscu, gdzie są spożywane posiłki. Zastosowanie mikroelementów w proszku do wzbogacania (fortyfikacji - przy. tłum.) produktów spożywczych mogłoby rozwiązać problem zapewnienia suplementów zawierających mikroelementy. Potwierdzono już skuteczność stosowania mikroelementów w proszku w zmniejszeniu anemii i niedoboru żelaza u małych dzieci, więc może również są przydatne dla kobiet w ciąży.

W niniejszym przeglądzie oceniano stosowanie mikroelementów w proszku wśród kobiet w ciąży w porównaniu do stosowania suplementów z mikroelementami lub niestosowania dodatkowej suplementacji. Znaleźliśmy jedynie dwa badania obejmujące łącznie 1172 kobiet, które przeprowadzono w Bangladeszu i Meksyku. Ogólną jakość danych naukowych oceniono jako bardzo niską (duże ryzyko błędu systematycznego ze względu na ograniczenia w metodologii badań). Nie znaleziono informacji dotyczących większości głównych i dodatkowych punktów końcowych (badanych efektów interwencji - przyp. tłum) analizowanych w niniejszym przeglądzie.

W jednym badaniu porównywano mikroelementy w proszku zawierające żelazo i suplementy kwasu foliowego, a w drugim porównywano mikroelementy w proszku z ich odpowiednikami podawanymi w postaci suplementów. Ogólnie, wzbogacanie żywności poprzez stosowanie mikroelementów w proszku w wiązało się z podobnym efektem jak stosowanie suplementów mikroelementowych względem niedokrwistości u matek zagrożonych przedwczesnym porodem lub rodzących w terminie ( bardzo niska jakość danych naukowych ) lub stężenie hemoglobiny (Hb) u matek zagrożonych przedwczesnym porodem lub rodzących w terminie. W badaniu, w którym porównywano mikroelementy w proszku zawierające żelazo i suplementy kwasu foliowego, wykazano, że kobiety były bardziej skłonne przyjmować tabletki zawierające żelazo i kwas foliowy, niż mikroelementy w proszku. Prawie żadnych z wyników, istotnych z punktu widzenia niniejszego przeglądu, nie raportowano we włączonych badaniach. Tym samym potrzebne są dalsze badania wyników zdrowotnych zarówno matek jak i niemowląt, aby jednoznacznie ocenić stosowanie mikroelementów w proszku u kobiet w ciąży.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information