Nauka jazdy na motocyklu w zapobieganiu wypadkom drogowym

Kierowcy motocykli (pojazdy dwukołowe, które są napędzane przez silnik i nie mają pedałów - Oxford English Dictionary, słownik online ), zwłaszcza początkujący, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka udziału w śmiertelnych wypadkach drogowych, w stosunku do innych użytkowników dróg. Szkolenia z jazdy na motocyklu mogą być istotnym rozwiązaniem wpływającym na zmniejszenie liczby wypadków i obrażeń.

Autorzy przedstawianego przeglądu przeanalizowali wszystkie badania naukowe, w których oceniano skuteczność kursów jazdy dla motocyklistów w zmniejszaniu liczby wykroczeń drogowych, wypadków motocyklistów, urazów i zgonów. Przegląd obejmował 23 badania naukowe, w tym trzy badania z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej), dwa badania bez randomizacji, 14 badań kohortowych i cztery badania kliniczno-kontrolne. Rodzaje szkoleń dla motocyklistów, analizowane we włączonych badaniach były zróżnicowane pod względem zakresu treści i czasu ich trwania. Wyniki sugerują, że obowiązkowe szkolenia przed uzyskaniem prawa jazdy mogą stanowić przeszkodę w zakończeniu procesu zdobywania prawa jazdy dla motocyklisty, co może pośrednio zmniejszyć liczbę wypadków, obrażeń, śmierci i zmniejszyć odsetek wykroczeń poprzez zmniejszenie szansy na jazdę motocyklem.Jednak na podstawie istniejących danych naukowych nie jest jasne, czy (lub jaki typ) szkolenia zmniejszają ryzyko wypadków, urazów, śmierci lub wykroczeń motocyklistów, co uniemożliwia wybór i rekomendowanie najlepszej praktyki szkoleniowej dla kierowców motocykli.

Jest prawdopodobne, że pewne rodzaje szkolenia kierowców są konieczne, aby nauczyć motocyklistów podstawowych technik obsługi motocyklu i bezpiecznej jazdy. Stąd istotne są dalsze prace badawcze prowadzone nad rygorystyczną oceną szkoleń dla motocyklistów, szczególnie w krajach o niskich dochodach, w których występuje znacząco więcej urazów i zgonów związanych z wypadkami motocykli.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information