Metody ustalania kontaktów zakaźnych w przypadku gruźlicy

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane jest ustalenie, czy dostępne są jakiekolwiek dowody na poparcie obecnego podejścia do ustalania kontaktów zakaźnych (proces identyfikacji osób narażonych na zakażenie gruźlicą) oraz czy alternatywne metody mogą prowadzić do zwiększenia liczby wykrywanych zakażeń w kontaktach. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zebraliśmy wszystkie istotne badania dotyczące tego zagadnienia.

Kluczowe informacje

Śledzenie kontaktów jest ważną metodą umożliwiającą dalsze zmniejszenie częstości występowania gruźlicy. Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnych badań odnoszących się do tej kwestii. Dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych badań w celu określenia, czy alternatywne metody ustalania kontaktów zakaźnych mogą doprowadzić do zwiększenia liczby wykrytych kontaktów i odsetka osób dotkniętych chorobą.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Gruźlica (ang. tuberculosis, TB) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). W skali globalnej gruźlica dotyka około 1,7 miliarda osób. Rocznie przybywa 10 milionów nowych przypadków oraz 1,3 miliona zgonów. Gruźlica jest przenoszona drogą kropelkową na osoby podatne na zakażenie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma na celu wyeliminowanie tej choroby do 2035 r. Aby osiągnąć ten ambitny cel, tempo obecnie utrzymującego się zmniejszenia liczby nowych przypadków zachorowań musi przyspieszyć. W krajach o wysokim dochodzie i niskim wskaźniku zachorowalności na gruźlicę śledzenie kontaktów jest podstawową metodą stosowaną w celu znalezienia osób narażonych na ryzyko zachorowania na gruźlicę.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Autorzy przeglądu stwierdzili, że nie przeprowadzono odpowiednich badań z randomizacją, aby móc odpowiedzieć na pytanie badawcze. Nie ma wystarczających, wysokiej jakości danych naukowych porównujących stosowaną obecnie metodę ustalania kontaktów zakaźnych z metodami alternatywnymi. Konieczne są zatem dalsze badania.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Poszukiwano badań opublikowanych do 15 lipca 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Izabela Stolarz Redakcja: Katarzyna Urban, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information