روش‌های ردیابی تماس برای بیماری سل

هدف از این مرور چیست؟

هدف این مرور کاکرین تعیین این بود که آیا هیچ شواهدی برای حمایت از رویکرد کنونی ردیابی تماس (روند شناسایی افراد در معرض یک مورد عفونی سل) وجود دارد، و اینکه آیا گزینه‌های جایگزین می‌توانند منجر به میزان بالاتر تشخیص عفونت در مخاطبین شوند. ما برای تمام مطالعات مرتبط برای پاسخ‌دهی به این سوال جست‌وجو کردیم.

پیام‌های کلیدی

ردیابی تماس یک روش مهم برای کاهش بیشتر میزان سل است. نویسندگان مرور کاکرین هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردند که به این سوال پرداخته باشد. بنابراین تحقیقات بیشتر برای تعیین اینکه آیا رویکردهای جایگزین ردیابی تماس می‌توانند بازده بیشتری در تعداد تماس‌های شناسایی شده و نسبت افراد مبتلا به بیماری تولید کنند.

چه چیزی در این مرور مورد مطالعه قرار گرفت؟

سل (TB) یک بیماری عفونی است که توسط باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (Mycobacterium tuberculosis) ایجاد می‌شود. در سطح جهان، سل حدود 1.7 میلیارد نفر را آلوده می‌کند، با 1.3 میلیون مورد مرگ و 10 میلیون مورد جدید در هر سال. سل از طریق قطرات سرفه از بیماران آلوده به افراد حساس منتقل می‌شود. هدف سازمان جهانی بهداشت (WHO) از بین بردن این بیماری تا سال 2035 است. برای رسیدن به این وظیفه بلندپروازانه، کاهش فعلی در موارد جدید باید با میزان سریع‌تری انجام گیرد. در کشورهای با درآمد بالا با نرخ پایین سل، ردیابی تماس روش اولیه مورد استفاده برای پیدا کردن افرادی است که در معرض خطر ابتلا به سل قرار دارند.

نتایج اصلی مرور چه هستند؟

نویسندگان این مرور دریافتند که هیچ کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده مناسب برای پاسخ دادن به این سوال انجام نگرفته است. شواهدی با قطعیت بالا که به مقایسه روش‌های کنونی ردیابی تماس در برابر گزینه‌های جایگزین پرداخته باشند، وجود ندارد؛ بنابراین تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

چگونه این مرور به‌روز است؟

ما برای مطالعات منتشر شده تا 15 جولای 2019 جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور کاکرین فقدان تحقیق را در حمایت از روش فعلی ردیابی تماس و نیاز به RCTs را برای مقایسه روش‌های جدید مانند تجزیه‌و‌تحلیل شبکه‌های اجتماعی، به منظور بهبود فرآیندهای ردیابی تماس برجسته می‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سل یک بیماری عفونی باکتریایی است که از طریق قطرات تنفسی از افراد آلوده به افراد حساس گسترش می‌یابد. برای از بین بردن این بیماری در شرایط با بروز کم و متوسط, افرادی که به احتمال زیاد آلوده می‌شوند (تماس‌ها) باید شناسایی شوند. به تازگی، نویسندگان مطالعه رویکردهای جایگزین را برای روش‌های ردیابی تماس بررسی کرده‌اند که بهبود تشخیص و اولویت‌بندی تماس‌ها را بررسی کرده‌اند. مزایای مقایسه‌ای این روش‌ها تعیین نشده‌اند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی روش‌های جدید ردیابی تماس در مقابل استاندارد فعلی مراقبت برای شناسایی موارد نهفته و فعال در شرایط بروز کم تا متوسط.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ LILACS؛ Web of Science و CINAHL را تا 15 جولای 2019 جست‌وجو کردیم. ما همچنین کارآزمایی‌های بالینی و فهرست منابع و خلاصه‌مقالات کنفرانس‌ها را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و RCTs خوشه‌ای از استراتژی‌های ردیابی تماس که شامل رویکردهای جایگزین (به غیر از روش استاندارد) بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مقالات شناسایی شده را برای واجد شرایط بودن و کیفیت، با استفاده از معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای معیارهای ورود این مرور را نداشتند. چندین نویسنده مطالعه یک روش جایگزین را برای بررسی تماس‌ها و انجام تجزیه‌و‌تحلیل شبکه‌های اجتماعی توصیف کردند اما این کار را با رویکرد فعلی ردیابی تماس مقایسه نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information