Opieka w okresie przed kolejnym zajściem w ciążę u kobiety z przebytą cukrzycą ciążową

Na czym polega problem?

Celem tego przeglądu Cochrane była ocena skuteczności specjalistycznej, ukierunkowanej opieki zdrowotnej nad kobietą, która w przynajmniej jednej z poprzednich ciąż miała rozpoznaną cukrzycę ciążową. Czy taki rodzaj opieki wpływa na poprawę stanu zdrowia matki i dziecka podczas oraz po zakończeniu ciąży? Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie (data wyszukiwania: kwiecień 2017 roku)

Dlaczego jest to ważne?

Cukrzyca ciążowa (ang. gestational diabetes mellitus, GDM) to ujawniająca sie w czasie ciąży nietolerancja glukozy. Cukrzyca ciążowa może prowadzić do wystąpienia powikłań u matki. Powikłania te mogą obejmować: wysokie ciśnienie tętnicze krwi podczas ciąży i porodu, stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie tętnicze oraz obecność białka w moczu) oraz rozwój cukrzycy typu 2 w przyszłości. Zwiększa to prawdopodobieństwo indukcji porodu (sztuczne wywołanie porodu; przyp.tłum.). U dzieci matek z cukrzycą ciążową istnieje większe ryzyko urodzenia się przez cesarskie cięcie oraz rozwoju cukrzycy w dzieciństwie i wczesnej młodości. Kobiety z przebytą GDM są obciążone ryzykiem wystąpienia tej choroby w następnej ciąży.

Jeżeli spersonalizowana opieka zdrowotna w okresie między urodzeniem dziecka, a następną ciążą — znana jako opieka interkoncepcyjna — zmniejsza częstość występowania cukrzycy ciążowej, to może dochodzi również do zmniejszenia ryzyka wymienionych zagrożeń zdrowotnych.

Opieka interkoncepcyjna może obejmować edukację, porady żywieniowe i dotyczące stylu życia, podawanie leków oraz uważną obserwację stanu zdrowia matki, obejmującą ocenę tolerancji glukozy (aktywne poszukiwanie w kierunku nieprawidłowych wartości glukozy; przyp.tłum).

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których dokonano analizy wyników zdrowotnych u kobiet i dzieci po objęciu właściwą opieką interkoncepcyjną w porównaniu ze standardową opieką (bez zastosowania opieki interkoncepcyjnej tego typu). Zidentyfikowaliśmy jedno badanie, w którym jeszcze nie oceniono wszystkich wyników oraz dwa inne badania, z których jedno nadal trwa, a wyniki drugiego nie zostały jeszcze opublikowane.

Co to oznacza?

Ponieważ obecnie nie ma dostępnych badań, nie mamy wystarczających dowodów, na podstawie których moglibyśmy stwierdzić, że opieka interkoncepcyjna nad kobietami z przebytą cukrzycą ciążową może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia matek i ich dzieci. Potrzebne są dalsze badania wysokiej jakości, w których będą oceniane wyniki zdrowotne matek i dzieci, zarówno w krótkim, jak i w dłuższym okresie czasu, a także wpływ tego typu interwencji na opiekę zdrowotną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Grzegorz Gryziak Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information