Leki przeciwzapalne w celu zmniejszenia bólu w okolicy krocza po porodzie

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na czym polega problem?

Po porodzie wiele kobiet zmaga się z bólem krocza (okolicy między odbytem a pochwą). W niniejszym przeglądzie zadano pytanie, czy ból ten można zmniejszyć poprzez zastosowanie jednorazowej dawki niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ), takiego jak aspiryna lub ibuprofen.

Dlaczego jest to ważne?

Ból krocza odczuwany przez niektóre kobiety po porodzie, może być szczególnie dotkliwy, jeśli krocze uległo rozdarciu lub nacięciu w czasie porodu (procedurę tę określa się jako episiotomia - nacięcie krocza; przyp. tłum.). Jednak nawet kobiety, u których nie doszło do rozdarcia lub nacięcia krocza, mogą często odczuwać dyskomfort w okolicy krocza, który może ograniczać ich poruszanie się oraz wpływać na opiekę nad dzieckiem. Przegląd ten jest częścią serii przeglądów na temat skuteczności różnych leków przeciwbólowych podawanych w celu łagodzenia bólu krocza tuż po porodzie. Skupiono się w nim w szczególności na NLPZ takich jak aspiryna oraz ibuprofen.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Znaleźliśmy 28 badań, w których wzięło udział 4181 kobiet, stosujących 13 różnych leków z grupy NLPZ (aspiryna, ibuprofen itp.). Do przeglądu włączyliśmy badania, które przeprowadzono przed 31 marca 2016 roku. Zidentyfikowane badania dotyczyły tylko kobiet z urazem krocza, które nie karmiły piersią. Badania przeprowadzone między 1967 rokiem a 2013 rokiem były badaniami małymi o niskiej jakości.

W badaniach wykazano, że pojedyncza dawka NLPZ przynosi większą ulgę w bólu zarówno po czterech (badania o niskiej jakości) jak i po sześciu godzinach (badania o bardzo niskiej jakości) od podania, w porównaniu z placebo (tabletki obojętne) lub niestosowaniem żadnego leczenia, w przypadku kobiet niekarmiących piersią, które doznały urazu krocza podczas porodu. U kobiet, które otrzymały pojedynczą dawkę było także mniejsze prawdopodobieństwo, że będą potrzebowały dodatkowej interwencji w celu redukcji bólu w ciągu czterech godzin (niska jakość danych) lub sześciu godzin (niska jakość danych) po pierwszym podaniu leku, w porównaniu do kobiet, które nie otrzymały żadnego leku lub otrzymały placebo. Nie we wszystkich znalezionych badaniach oceniano negatywne skutki stosowania leków, ale w niektórych badaniach odnotowano zgłaszane przez kobiety skutki uboczne takie jak: senność, bóle głowy, osłabienie, nudności, dyskomfort w żołądku, nie było jednak wyraźnej różnicy w częstości występowania działań niepożądanych między grupami w okresie sześciu godzin po podaniu leku (badania o bardzo niskiej jakości). Jedno małe badanie raportowało, brak niekorzystnych skutków ubocznych w cztery godziny po podaniu interwencji (niska jakość danych). W żadnym z badań nie mierzono ewentualnych skutków ubocznych dla dziecka.

NLPZ wydają się również lepsze niż paracetamol w przynoszeniu ulgi w bólu w okresie czterech godzin po podaniu leku (w przypadku sześciu godzin nie zanotowano takiej zależności), chociaż jedynie w trzech małych badaniach analizowano takie porównanie. Kobiety, które przyjęły pojedynczą dawkę NLPZ rzadziej potrzebowały dodatkowej interwencji przeciwbólowej w czasie sześciu (ale nie czterech) godzin po podaniu, niż kobiety, które otrzymały paracetamol. Nie zaobserwowano po 4 godzinach działań niepożądanych u matek (jedno niewielkie badanie). W trzech małych badaniach odnotowano wystąpienie objawów niepożądanych u kobiet po sześciu godzinach od podania leku, nie było jednak znaczącej różnicy między grupami. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych u dzieci. We wszystkich badaniach wykluczono kobiety karmiące piersią.

Porównując różne leki z grupy NLPZ oraz różne dawki tego samego NLPZ nie wykazano żadnych wyraźnych różnic pod względem ich wpływu na jakiekolwiek główne wyniki analizowane w tym przeglądzie. Jednak na temat niektórych leków z grupy NLPZ niewiele danych było dostępnych.

W żadnym z włączonych do przeglądu badań, nie oceniano dodatkowych punktów końcowych, takich jak: przedłużający się pobyt w szpitalu lub ponowne przyjęcie do szpitala z powodu bólu krocza, częstość karmienia piersią, ból krocza po 6 tygodniach od porodu; depresja poporodowa lub ograniczenia sprawności spowodowane bólem krocza.

Co to oznacza?

Kobietom, które nie karmią piersią, podanie pojedynczej dawki NLPZ może pomóc w złagodzeniu bólu krocza po czterech i sześciu godzinach. Paracetamol może być pomocny w podobnym stopniu. Nie odnotowano żadnych poważnych skutków ubocznych, ale nie we wszystkich badaniach oceniano ich występowanie. Nie ma danych na temat stosowania NLPZ u kobiet, które karmią piersią, dlatego też powinny one szukać innych sposobów łagodzenia bólu, gdyż niektóre NLPZ nie są zalecane u kobiet karmiących piersią.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Rolska, Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny