Niejednoznaczne wyniki badań nad skutkami arteterapii u osób z demencją

Tytuł
Terapia przez sztukę (arteterapia) u pacjentów z demencją

Wprowadzenie

Demencja (otępienie; przyp.tłum.) jest częstym stanem chorobowym wpływającym na ludzką pamięć. Może także negatywnie wpływać na emocje, funkcje poznawcze i zachowania pacjentów. Demencja jest jedną z najczęstszych chorób dotykających różne społeczności na całym świecie. Niektóre rodzaje terapii, obok leczenia farmakologicznego, mogą mieć pozytywny wpływ na osoby z demencją.

Arteterapia jest rodzajem psychoterapii, co oznacza, że jest sposobem leczenia zaburzeń umysłowych i zachowania. Sztuka może być sposobem wyrażania myśli i uczuć. Celem tego rodzaju terapii jest praca z pacjentami w sposób, który umożliwia im zmianę i rozwijanie swojej osobowości. Przeprowadza się ją z użyciem materiałów plastycznych w bezpiecznym środowisku, które ułatwia proces leczenia.

Charakterystyka badań

Dokonano przeglądu badań klinicznych u pacjentów z demencją poddanych arteterapii w porównaniu z osobami, u których stosowano zwykłe leczenie lub inne rodzaje aktywności. Przeanalizowano wpływ tej terapii na pamięć i zdolności poznawcze, emocje, samopoczucie, zachowania społeczne oraz jakość życia. Badano również negatywne skutki oraz koszty arteterapii. Znaleziono 2 badania kliniczne, w których ogółem wzięło udział 88 osób w starszym wieku. Wyniki przedstawiono dla 60 pacjentów. W jednym badaniu porównywano grupę arteterapii z grupą wykonującą proste ćwiczenia arytmetyczne przez okres 12 tygodni. Drugie porównywało grupę arteterapii z grupą mającą zajęcia rekreacyjne przez okres 40 tygodni. Dane naukowe są aktualne do października 2017 roku.

Główne wyniki

Wyniki badań porównujące arteterapię z innymi rodzajami terapii nie wykazały żadnych oczywistych zmian w poprawie pamięci ani innych analizowanych danych.

Jakość danych naukowych

Oba badania były ograniczone wieloma czynnikami, co spowodowało spadek jakości danych naukowych - zostały uznane za bardzo niskiej jakości (ocena jakości odbyła się z pomocą sprawdzonej metodologii). W każdym z badań przeprowadzono inny rodzaj arteterapii, co spowodowało trudności w całościowej ocenie wyników. W jednym badaniu duży odsetek uczestników nie dotrwał do jego zakończenia. W badaniach brała udział niewielka liczba pacjentów, co dodatkowo utrudnia ocenę wiarygodności wyników. Utrudniona jest też ocena, czy wyniki byłyby takie same w przypadku badania obejmującego większą grupę osób. Trudno jest jednoznacznie ocenić efekty arteterapii.

Konieczne są dalsze badania w tej dziedzinie. Nie ma dostatecznych danych pochodzących z badań na temat skutków arteterapii u pacjentów z demencją. Zaleca się więc dalsze badania w tej dziedzinie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information