Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jako narzędzie poprawy zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest definiowana jako „pomoc udzielana osobie, u której rozwija się problem ze zdrowiem psychicznym, doświadcza pogorszenia problemu ze zdrowiem psychicznym lub znajduje się w kryzysie zdrowia psychicznego”. Udziela się jej dopóki osoba potrzebująca nie otrzyma stosownej profesjonalnej pomocy lub dopóki kryzys nie minie. Mental Health First Aid (MHFA) to program szkoleniowy, którego celem jest nauczanie społeczeństwa strategii pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Szkolenie MHFA działa w modelu kaskadowym; akredytowani instruktorzy prowadzą szkolenia, aby wyposażyć uczestników w umiejętności udzielania pierwszej pomocy w zakresie uzyskania równowagi psychicznej. Po przeszkoleniu kursant oferuje pierwszą pomoc w zakresie zdrowia psychicznego osobom w swoim miejscu pracy, organizacji lub społeczności. Szkolenie MHFA ma na celu zwiększenie wiedzy na temat problemów ze zdrowiem psychicznym, a tym samym zmniejszenie naznaczania, które często się z nimi wiąże. Kursanci uczą się, jak zapewnić natychmiastową pomoc potrzebującym i jak wskazać im odpowiednie usługi.

Dla kogo wyniki tego przeglądu mogą być interesujące?

Osoby rozważające udział w szkoleniu MHFA

Pracownicy i pracodawcy

Decydenci

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Jaki jest wpływ szkolenia Mental Health First Aid (MHFA) na zdrowie psychiczne i samopoczucie, korzystanie z usług w zakresie zdrowia psychicznego i efekty uboczne u osób w środowisku społecznym, w którym przeprowadzane jest szkolenie MHFA?

Jakie badania uwzględniono w przeglądzie?

Szukaliśmy badań z randomizacją (badań klinicznych, w których ludzie są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których oceniano trening MHFA, opublikowanych do czerwca 2023 roku.

Uwzględniliśmy 21 badań obejmujących 22 604 uczestników.

Jakich danych naukowych dostarcza nam ten przegląd?

Głównym przedmiotem zainteresowania był wpływ szkolenia MHFA na zdrowie psychiczne i samopoczucie poszczególnych osób w okresie od 6 miesięcy do 1 roku. Uwzględniliśmy 3 porównania: MHFA w porównaniu z niestosowaniem interwencji; MHFA w porównaniu z alternatywną interwencją mającą na celu poszerzenie wiedzy o zdrowiu psychicznym; oraz MHFA w porównaniu z aktywną grupą kontrolną, na przykład szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy. Znaleźliśmy jedynie dane naukowe o bardzo niskiej pewności, które dotyczą tych punktów końcowych i nie możemy wyciągnąć żadnych wiążących wniosków. Dane naukowe, które znaleźliśmy, dotyczyły jedynie porównania MHFA z niestosowaniem interwencji. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych dotyczących korzystania z usług zdrowia psychicznego lub skutków ubocznych w tym samym okresie czasu.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Nie jesteśmy pewni danych naukowych, po pierwsze dlatego, że wystąpiły problemy w sposobie przeprowadzenia badań, które mogły wpłynąć na ich wyniki. Po drugie, istniały różnice w wynikach poszczególnych badań, których nie mogliśmy wyjaśnić. Po trzecie, ponieważ wiele badań nie obejmowało dużej liczby uczestników, nie byliśmy w stanie uzyskać dokładnych wyników, które wskazałyby nam, czy trening MHFA był lepszy niż interwencje, z którymi był porównywany. Brak danych naukowych dotyczących skutków ubocznych jest ograniczeniem, ponieważ nie możemy zakładać, że jakikolwiek rodzaj interwencji nie może wyrządzić szkody.

Jakie powinny być dalsze kroki?

Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć możliwe efekty MHFA.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Wiczuk Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information