Muzykoterapia u pacjentów z nabytym uszkodzeniem mózgu

Pytanie przeglądu

Szukaliśmy badań dotyczących wpływu muzykoterapii na funkcjonowanie dorosłych cierpiących z powodu nabytego uszkodzenia mózgu.

Wprowadzenie

Nabyte uszkodzenie mózgu (uszkodzenie powstałe w wyniku wypadku lub choroby, w tym z powodu udaru mózgu - czyli takie, które prawdopodobnie się już nie pogłębi) może powodować problemy z poruszaniem się, mową, odbieraniem bodźców, myśleniem czy odczuwaniem emocji. Każdy z tych problemów może znacznie pogorszyć jakość życia chorego. Powstało wiele nowych metod leczenia, których celem jest pomoc w odzyskaniu utraconych funkcji i zapobieganie depresji. Muzykoterapia polega na wykorzystaniu muzyki jako wsparcia w rehabilitacji. Specjalne sposoby leczenia mogą obejmować: wykorzystanie rytmu muzyki do osiągnięcia poprawy w zakresie poruszania się i chodzenia, granie na instrumentach muzycznych w celu ułatwienia wykonywania ruchów, śpiew do wspomagania mowy i jakości głosu, słuchanie muzyki w celu zmniejszenia natężenia bólu, kontrolowania nastroju i myśli oraz granie i komponowanie muzyki w celu polepszenia samopoczucia.

Charakterystyka badania

Naszym celem było zidentyfikowanie badań dotyczących zastosowania muzykoterapii łącznie ze standardowym leczeniem u dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu, którzy poddawali się rehabilitacji w szpitalu lub w warunkach domowych. Szukaliśmy badań, w których oceniano wpływ muzykoterapii na chodzenie, poruszanie się, komunikację, myślenie, odczuwanie emocji i bólu oraz na samopoczucie. Interwencje obejmowały: poruszanie się w rytm muzyki, śpiew, słuchanie muzyki, komponowanie, granie na instrumentach muzycznych i kombinacje powyższych. Zidentyfikowaliśmy i włączyliśmy 29 badań, w których wzięło udział 755 dorosłych uczestników. Dane naukowe są aktualne do czerwca 2015 r.

Główne wyniki

Wyniki przeglądu wskazują na to, że muzykoterapia z wykorzystaniem rytmu może poprawiać chodzenie u pacjentów po przebytym udarze mózgu, co może wiązać się z poprawą jakości życia. Interwencje z wykorzystaniem muzyki mogą również przynieść korzyści w zakresie zwiększenia szybkości wykonywania powtarzalnych ruchów ramion i polepszenia komunikacji u chorych po udarze mózgu. Interwencje z wykorzystaniem silnych rytmów w ramach muzyki są prawdopodobnie bardziej skuteczne niż te, w których silne rytmy stosuje się bez muzyki. Leczenie dostarczane przez wyszkolonego muzykoterapeutę może być skuteczniejsze od leczenia dostarczanego przez innych specjalistów. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby zbadać efekty muzykoterapii w innych przypadkach. Nie odnaleźliśmy badań, które wykazałyby szkodliwy wpływ muzykoterapii.

Jakość danych naukowych

Ogólnie jakość danych naukowych była niska. Odnaleźliśmy tylko jedno badanie, w którym ryzyko błędu systematycznego oceniliśmy jako małe. Jakość danych naukowych na temat szybkości chodzenia i długości kroku była umiarkowana. Jakość danych na temat innych aspektów chodzenia była niska. Jakość danych naukowych na temat szybkości powtarzalnych ruchów ramienia była bardzo niska, podobnie jak jakość danych naukowych na temat ogólnej komunikacji. Jakość danych naukowych na temat jakości życia była niska. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Daria Zielińska Redakcja: Piotr Szymczak i Karolina Moćko

Tools
Information