Terapija glazbom za stečene ozljede mozga

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze o učincima glazbe na funkcionalne ishode u odraslih osoba sa stečenom ozljedom mozga.

Dosadašnje spoznaje

Stečena ozljeda mozga (oštećenje mozga uslijed nezgode ili bolesti, uključujući moždani udar, a za koje nije vjerojatno da će uzrokovati daljnje propadanje funkcija) može uzrokovati probleme s kretanjem, jezikom, osjetilima, razmišljanjem i emocijama. Bilo koji od tih poremećaja može ozbiljno smanjiti kvalitetu života bolesnika. Razvijeni su mnogi novi postupci liječenja kako bi se oporavile izgubljene funkcije i spriječila depresija. Terapija glazbom uključuju uporabu glazbe kao pomoćnog sredstva u rehabilitaciji. Specifični postupci mogu uključivati ​​uporabu ritma kao pomoć u kretanju i hodanju; sviranja glazbenih instrumenata za poboljšanje kretanja; pjevanje za poboljšanje govora i glasovnih kvaliteta; slušanje glazbe za poboljšanje upravljanja boli, raspoloženja ili razmišljanja; te sviranje i skladanje glazbe za poboljšanje osjećaja ugode.

Obilježja uključenih istraživanja

Željeli smo pronaći istraživanja koja su ispitivala glazbene intervencije u kombinaciji sa standardnom skrbi za odrasle osobe sa stečenom ozljedom mozga, a koji su bili na rehabilitaciji u bolnici ili nekoj zajednici. Tražili smo istraživanja koja su ispitivala učinke glazbenih intervencija na hodanje, kretanje, komuniciranje, mišljenje, emocije, bol i ugodu. Intervencije su uključivale kretanje uz glazbu, pjevanje, slušanje glazbe, skladanje, sviranje glazbenih instrumenata ili njihovu kombinaciju. Pronašli smo i uključili 29 ispitivanja s ukupno 775 odraslih sudionika. Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do lipnja 2015. godine.

Ključni rezultati

Rezultati su pokazali da terapija glazbom koja uključuje ritam može biti korisna za poboljšanje hodanja u osoba s moždanim udarom, te time i za poboljšanje kvalitete života. Terapija glazbom također može biti korisna za poboljšanje brzine ponavljajućih pokreta ruke i za komunikacija u osoba s moždanim udarom. Intervencije glazbom koje koriste snažni takt unutar glazbe mogu biti učinkovitije od intervencija gdje se snažni takt koristi bez glazbe. Liječenje koje pruža educirani glazbeni terapeut može biti učinkovitije od liječenja koja pružaju neki drugi stručnjaci. Podaci nisu bili dovoljni za ispitivanje učinaka glazbenih intervencija na druge ishode. Nismo pronašli studije koje su prikazale podatke za štetne učinke.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta istraživanja je općenito bila niska. Našli smo samo jednu studiju za koju smo procijenili da ima nizak rizik od pristranosti. Kvaliteta dokaza za brzinu hodanja i dužinu koraka je bila umjerena. Kvaliteta dokaza za druge aspekte hodanje bila je niska. Kvaliteta dokaza za brzinu ponavljajućih pokreta ruku je bila vrlo niska, kao što je bila i kvaliteta dokaza za ukupnu komunikaciju. Kvaliteta dokaza za kvalitetu života je bila niska. Potrebna su daljnja klinička ispitivanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information