Glasovni zapis: Intervencije glazbom u stečenoj ozljedi mozga

Cochrane Stroke je jedna od najstarijih Cochrane skupina, koja je proizvela skoro 200 sustavnih pregleda za različite intervencije u liječenju moždanog udara i drugih oblika oštećenja mozga. Ažuriranje jednog od njih, u siječnju 2017., ispituje dokaze o intervenciji glazbom. Vodeći autor, Wendy Magee s Boyer Collegea za glazbu i ples na Temple Sveučilištu u Philadelphiji iz SAD, objašnjava najnovija saznanja iz ovog područja, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, govoriti će nam više o tome. Razgovor je prevela Maja Štimac iz Doma zdravlja Osijek.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Cochrane Stroke je jedna od najstarijih Cochrane skupina, koja je proizvela skoro 200 sustavnih pregleda za različite intervencije u liječenju moždanog udara i drugih oblika oštećenja mozga. Ažuriranje jednog od njih, u siječnju 2017., ispituje dokaze o intervenciji glazbom. Vodeći autor, Wendy Magee s Boyer Collegea za glazbu i ples na Temple Sveučilištu u Philadelphiji iz SAD, objašnjava najnovija saznanja iz ovog područja, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, govoriti će nam više o tome. Razgovor je prevela Maja Štimac iz Doma zdravlja Osijek.

Irena: Wendy Magee navodi da njezin tim koji je radio na ovom Cochrane sustavnom pregledu djeluje na području SAD i Australije. Radeći s ljudima sa stečenim oštećenjem mozga tijekom 60 godina uočili su značajne dobrobiti intervencije glazbom u tih ljudi. Važno im je bilo formalno ispitati učinke, a to im je omogućilo prikupljanje i objedinjavanje odgovarajućih istraživanja u ovom sustavnom pregledu.
Njihov prethodni sustavni pregled je bio ograničen na intervencije koje su provodili isključivo educirani glazbeni terapeuti, ali u ovom ažuriranju sustavnog pregleda dodali su istraživanja koja su uključivala intervencije glazbom svih zdravstvenih djelatnika.
Ukupno je sada u sustavni pregled uključeno 29 kontroliranih istraživanja, s približno 800 ispitanika. Imaju 22 istraživanja više nego u prethodnom pregledu.
U šesnaest studija ispitan je utjecaj metode bazirane na ritmu na hod i funkciju ruke u pacijenata s moždanim udarom. Te studije su koristile ritmičku auditivnu stimulaciju i ritmičko navođenje ili modifikaciju tih metoda, pri čemu je korišten vanjski ritam metronoma za poticanje pokreta. Devet studija je koristilo te metode bez glazbe, a 6 je uklopilo vanjski ritam metronoma u živu ili snimljenu glazbu. Trinaest istraživanja je testiralo različite druge intervencije, uključujući slušanje žive ili ranije snimljene glazbe, metode vježbanja glasa s pomoću glazbe, pisanje pjesama i aktivno stvaranje glazbe na instrumentima i elektroničkim uređajima. Wendy Magee navodi da su uspjeli objediniti podatke iz deset studija o ritmičkoj auditivnoj stimulaciji koji pokazuju da metoda može poboljšati hod u pacijenata koji su imali moždani udar. Učinci ritmičke auditivne stimulacije su poboljšani kada je intervenciju provodio educirani glazbeni terapeut i to više ukoliko je ritam metronoma uklopljen u glazbu nego kada je metronom radio bez glazbe.
Na osnovi dvije studije zaključili su da intervencija glazbom može biti korisna za oporavak usklađenosti funkcije ruke nakon moždanog udara. Isto tako, postojeće studije upućuju da glazbene intervencije mogu biti korisne za bolji ishod u pacijenata s afazijom nakon moždanog udara, te da mogu poboljšati raspoloženje i kvalitetu života nakon njega. Wendy Magee navodi da nisu pronašli jake dokaze za učinke intervencije glazbom na pamćenje i pažnju. Podatci su bili nedovoljni za istraživanje učinka intervencije glazbom na ishod u osoba s drugim vrstama stečenog oštećenja mozga.
Iako su rezultati obećavajući i potvrđuju iskustvo autora u radu s pacijentima, Wendy Magee navodi da su potrebna daljnja istraživanja da bi se osnažila zaliha dokaza i razriješile preostale nejasnoće. Autori bi voljeli vidjeti više randomiziranih istraživanja u osoba sa stečenim oštećenjem mozga. Takve studije bi trebale biti dovoljno velike da detektiraju umjerene razlike koje bi bile značajne za pacijente, te bi osim ishoda koje su autori istraživali u ovom pregledu trebale uključiti i druge ishode poput kognitivnog funkcioniranja, raspoloženja i emocija, socijalnih vještina i intereakcija, aktivnosti u dnevnom životu i ponašajne ishode poput agitacije.

Ivica: Ukoliko želite saznati više od dokazima koji su trenutno dostupni, možete pronaći Wendyin pregled na mrežnoj stranici Cochrane knjižnice (CochraneLibrary.com), jednostavnim pretraživanjem za “music and ABI”. Tu isto tako možete potražiti buduća ažuriranja kad budu dostupna nova istraživanja.

Podcast translated by Maja Štimac
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Ivica Grković and Irena Zakarija-Grković
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript