Okskarbazepina w leczeniu bólu neuropatycznego

Pytanie badawcze

Jakie są korzyści i szkody związane z zastosowaniem okskarbazepiny w leczeniu bólu wywołanego uszkodzeniem nerwów?

Wprowadzenie

Ból neuropatyczny jest rodzajem bólu, który powstaje w wyniku uszkodzenia części układu nerwowego odpowiadającej za przewodzenie informacji sensorycznych (na przykład bólu) do mózgu. Jest trudny do wyleczenia, ponieważ jest zazwyczaj ciężki, długotrwały i nie reaguje na leczenie zwykłymi lekami przeciwbólowymi. Niektóre badania sugerują, że lek zwany okskarbazepiną, podawany osobno (w monoterapii), może przynieść ulgę w bólu wywołanym uszkodzeniem nerwów.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych pod kątem badań klinicznych wskazujących na potencjalne korzyści i szkody wynikające z zastosowania okskarbazepiny w różnych rodzajach bólu neuropatycznego i odnaleźliśmy pięć badań. Do badań włączono 634 uczestników z bolesną neuropatią cukrzycową (uszkodzenie nerwów), 145 osób z bólem neuropatycznym w przebiegu radikulopatii (ból pochodzący z miejsca, gdzie nerwy opuszczają kręgosłup) i 83 osoby z obwodowym bólem neuropatycznym występującym z różnych przyczyn [np. uszkodzenia nerwów obwodowych (uraz nerwów łączących mózg i rdzeń kręgowy z resztą ciała), polineuropatii (uszkodzenie lub choroba dotykająca kilka nerwów obwodowych) i neuralgii półpaściowej (ból występujący po przebytym półpaścu)]. We wszystkich badaniach klinicznych okskarbazepinę porównywano z placebo (leczenie pozorowane). Cztery badania zostały sfinansowane przez producentów okskarbazepiny.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

Odnaleziono niewiele danych naukowych wskazujących na skuteczność okskarbazepiny w leczeniu bolesnej neuropatii cukrzycowej, neuropatycznego bólu występującego w przebiegu radikulopatii i mieszanych neuropatii różnego pochodzenia. Okskarbazepina może przynosić efekty, ale nie możemy być pewni, że w przyszłych badaniach wyniki będą takie same. Działania niepożądane obejmujące również poważne skutki uboczne jak i te, które spowodowały przerwanie leczenia występowały prawdopodobnie częściej w grupie osób leczonych okskarbazepiną niż w grupie placebo. Wiemy o istnieniu badań, których wyniki nie zostały opublikowane, na przykład o badaniu dotyczącym jednej z postaci bólu twarzy zwanego neuralgią nerwu trójdzielnego, a w innych odnalezionych przez nas badaniach dane przedstawiono w formie uniemożliwiającej ich analizę. Potrzebujemy więcej dobrze zaprojektowanych badań dotyczących oceny skuteczności okskarbazepiny w leczeniu różnych rodzajów bólu neuropatycznego, które będą obejmowały dużą liczbę uczestników i zostaną przeprowadzone w różnych ośrodkach (np. różnych szpitalach i przychodniach), a wszystkie otrzymane wyniki powinny być opublikowane lub zaprezentowane.

Niniejszy przegląd stanowi pierwszą aktualizację przeglądu opublikowanego w 2013 roku. Dane naukowe są aktualne do listopada 2016 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kubala Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information