Lijek okskarbazepin za liječenje neuropatske boli

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Neuropatska bol je bol koja nastaje zbog oštećenja dijela živčanog sustava koji prenosi osjetne informacije do mozga. Teško ju je liječiti zbog njene ozbiljnosti, trajanja i otpornosti na jednostavne lijekove protiv bolova. Neke studije sugerirale su da okskarbazepin, kada se daje samostalno, može smanjiti bol nastalu zbog oštećenja živaca. Kako bi se ispitale prednosti i nedostatke korištenja okskarbazepina u liječenju različitih oblika neuropatske boli, proveden je Cochrane sustavni pregled u kojem je napravljeno opsežno pretraživanje literature kako bi se našli randomizirani klinički pokusi na tu temu. Pronađena su četiri takva pokusa koja su uključivala 634 sudionika sa bolnom dijabetičkom neuropatijom i 145 sudionika kod kojih je neuropatska bol nastala zbog radikulopatije. Sva istraživanja su bila financirana od strane proizvođača. Rezultati su pokazali da okskarbazepin, nakon 16 tjedana tretmana, djeluje na ublažavanje boli i poboljšani globalni dojam promjene u boli kod osoba oboljelih od dijabetičke neuropatije. Ovi dokazi, koji su umjerene kvalitete, uključuju samo podatke dobivene iz jednog pozitivnog istraživanja i nisu uzeti u obzir negativni rezultati iz ostalih istraživanja dijabetičke periferne neuropatije koji nisu mogli biti uključeni u ovu analizu. Kod osoba oboljelih od radikulopatije, podaci iz jedinog istraživanja uključenog u analizu nisu pokazivali značajnu učinkovitost okskarbazepina. Iako su prikazi istraživanja navodili da je većina nuspojava bila blage do umjerene težine, broj bilo koje vrste događaja, kao i onih događaja koji su doveli do odustajanja sudionika iz istraživanja, su bili veći u skupini koja je uzimala okskarbazepin nego u skupini koja je uzimala placebo, a ozbiljni štetni učinci nisu bili rijetkost. U istraživanju koje je uključivalo osobe oboljele od radikulopatije, broj štetnih nuspojava je bio sličan u skupini koja je primala okskarbazepin i skupini koja je primala placebo, ali u skupini koja je primala okskarbazepin više osoba je osjetilo nuspojave koje su ih navele da prekinu liječenje. Osim navedenih istraživanja nismo pronašli istraživanja koja bi zadovoljila naše kriterije, a koja bi pratila učinke okskarbazepina na druge vrste neuropatske boli. Stoga je potrebno provesti više dobro osmišljenih randomiziranih kliničkih pokusa koji bi istražili učinak okskarbazepina na druge vrste neuropatske boli, te uključili velik broj sudionika iz više istraživačkih centara. Takva istraživanja trebala bi također uspoređivati utjecaj različitih doza okskarbazepina na ublažavanje boli.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tihana Repić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr