Mleko modyfikowane wzbogacone w składniki odżywcze dla wcześniaków

Pytanie badawcze

Czy karmienie wcześniaków mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w składniki odżywcze (dodatkowe składniki kaloryczne i białko), w porównaniu z karmieniem mlekiem standardowym, wpływa na poprawę tempa wzrostu i rozwój?

Wprowadzenie

Standardowe mleko modyfikowane (przeznaczone dla niemowląt urodzonych o czasie) może nie dostarczać wcześniakom wystarczającej ilości składników odżywczych, aby wspomóc ich optymalny wzrost i rozwój. Mleko wzbogacone w składniki odżywcze (zawierające dodatkowe białko i energię z węglowodanów lub tłuszczów oraz inne składniki) ma o około 20% większą zawartość składników odżywczych niż zwykłe mieszanki mleczne. Karmienie wcześniaków, szczególnie bardzo wcześnie urodzonych, preparatami mleka wzbogaconego w składniki odżywcze może zwiększyć przyswajanie składników odżywczych i tempo wzrostu oraz poprawić rozwój dziecka.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 7 badań, z których większość obejmowała małą liczbę uczestników (łącznie 590 niemowląt), a niektóre obciążone były ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego.

Najważniejsze wyniki

Karmienie wcześniaków mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w składniki odżywcze, w porównaniu ze stosowaniem standardowej mieszanki mlecznej, nie skraca czasu potrzebnego na uzyskanie urodzeniowej masy ciała, ale wiąże się z większymi wskaźnikami przyrostu masy ciała i większym przyrostem obwodu głowy (choć nie przyrostem na długość) podczas pobytu noworodka na oddziale neonatologicznym. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące wzrostu i wyników rozwojowych ocenianych po okresie niemowlęcym, które nie wykazują spójnych efektów. Nie ma danych naukowych wskazujących na inne potencjalne korzyści lub szkody związane ze stosowaniem mleka wzbogaconego w składniki odżywcze, w tym dotyczących wpływu na karmienie lub problemy z jelitami.

Wnioski

Chociaż dostępne dane z badań wskazują, że mieszanki mleczne wzbogacone w składniki odżywcze zwiększają tempo wzrostu wcześniaków podczas ich wstępnego pobytu w szpitalu, nie potwierdzają one wpływu na wzrost lub rozwój w okresie długoterminowym. Konieczne byłoby przeprowadzenie dalszych badań z randomizacją, aby uzyskać wiarygodne wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information