Omega-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) w cukrzycy typu 2

Osoby cierpiące na cukrzycę typu 2 znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (takich jak zawał serca lub udar). Cukrzyca typu 2 jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, wiąże się dwukrotnym zwiększeniem ryzyka zgonu oraz dwu- do czterokrotnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Typowa dyslipidemia (nieprawidłowe wartości lipidów we krwi), związana z cukrzycą typu 2, jest połączeniem hipertrójglicerydemii (dużę stężenie trójglicerydów we krwi), małe stężenie HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości), cholesterolu oraz nieprawidłowy skład LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości). Małe stężenie cholesterolu HDL i duże stężenie cholesterolu LDL wiążą się ze zwiększonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, natomiast mniej wyraźny jest związek zwiększonego stężenia trójglicerydów ze zwiększonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej. W leczeniu dyslipidemii cukrzycowej wykorzystuje się różne interwencje farmakologiczne, a standardowe sposoby podejścia do żywienia skupiają się na ograniczeniu spożywania tłuszczów nasyconych, cukrów prostych oraz alkoholu. W późnych latach 80-tych, wielu badaczy opisywało stosowanie suplementów diety zawierających olej rybny jako środka leczniczego w dyslipidemii cukrzycowej. Tłuszcze spożywcze i oleje różnego pochodzenia różnią się znacznie składem kwasów tłuszczowych. Tłuszcz zwierzęcy jest bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe a oleje roślinne i rybne są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Większość olejów rybnych należy do tak zwanych kwasów omega-3 (omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA)).
Znaleziono 23 badania z randomizacją (maksymalny czas trwania badania: osiem miesięcy), w których łącznie wzięło udział 1075 uczestników. Badanym podawano omega-3 PUFA, porównując z grupą otrzymującą olej roślinny lub placebo. W żadnym z badań nie monitorowano zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z choroba sercowo-naczyniową lub zgonu jako punktów końcowych (metod pomiaru efektu - przyp. tłum)
Niniejszy przegląd pokazuje, że choć dzięki suplementacji omega-3 stężenie niektórych rodzajów lipidów we krwi uległo zmniejszeniu, stężenie innych, w tym cholesterolu LDL zwiększyło się (może to sprzyjać chorobom serca). Poziomu cukru we krwi nie uległ zmianie w wyniku interwencji. Nie zanotowano żadnych innych negatywnych skutków. Aby móc jednoznacznie określić rolę omega-3 PUFA w cukrzycy typu 2 niezbędne są trwające dostatecznie długo badania kliniczne. Prezentowane w niniejszym przeglądzie wyniki nie pokazują szkodliwego wpływu suplementacji na równowagę tłuszczów oraz cukru we krwi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information