Medyczne i dietetyczne interwencje zapobiegające nawracającej kamicy moczowej u dzieci

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy niniejszego przeglądu w celu oceny skuteczności leków lub zmiany diety w porównaniu z brakiem leczenia w zapobieganiu nawrotowi kamicy nerkowej u dzieci (do 18 roku życia) wcześniej leczonych z tego powodu.

Wprowadzenie

U wielu dzieci z niejasnych powodów dochodzi do tworzenia się kamieni nerkowych wymagających leczenia. Zmiana sposobu odżywiania się lub leki (albo jedno i drugie) mogą zmniejszyć ryzyko nawrotu kamicy u dzieci. Jednak nie mamy pewności, jaka jest skuteczność tych interwencji oraz jakie są skutki uboczne.

Charakterystyka badań

Oceniliśmy badania, które zostały opublikowane do 14 lutego 2017 roku. Szukaliśmy badań dotyczących chłopców i dziewczynek pomiędzy 1 a 18 rokiem życia, którzy mieli wcześniejsze problemy z kamieniami nerkowymi, oraz u których zmieniono dietę i/lub zastosowano leki, aby zapobiec nawrotom kamicy przez co najmniej 12 miesięcy. Byliśmy przede wszystkim zainteresowani kwestią, czy dochodziło do nawrotu kamicy, jakie były skutki uboczne oraz czy dzieci wymagały zastosowania innych metod leczenia.

Główne wyniki

Znaleźliśmy tylko jedno niewielkie badanie obejmujące 125 dzieci (72 chłopców i 53 dziewczynek), u których zastosowano terapię falami uderzeniowymi (fale podobne do fal dźwiękowych, które rozbijają kamienie nerkowe). U tych dzieci przyczyna tworzenia się kamieni nerkowych była niejasna, a ich nerki były poza tym prawidłowe. U 52 dzieci nie doszło do nawrotu kamicy, a u 44 dzieci nadal stwierdzono drobne kamienie na początku badania. Jedna grupa dostała doustnie lek zwany cytrynianem potasu, a drugiej nie podano żadnego leku. Obserwacja dzieci trwała przez około 2 lata.

W badaniu tym podano wyniki dotyczące 96 dzieci; po 48 w każdej grupie. Na podstawie jego wyników stwierdziliśmy, że lek ten może powodować mniej nawrotów kamicy. Nie jesteśmy jednak pewni tego wniosku, gdyż badanie było słabej jakości i obejmowało małą liczbę uczestników. Co 8 pacjent zaprzestał przyjmowania leku ze względu na skutki uboczne. Nie znaleźliśmy żadnej informacji na temat częstości ponownego leczenia kamicy u dzieci.

Jakość danych naukowych

Jakość danych dotyczących nawrotu kamicy była niska, a dotyczących skutków ubocznych bardzo niska. Nie znaleźliśmy żadnych danych wskazujących, jak często dzieci wymagały ponownego leczenia kamicy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Pelc Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information