Najlepsza pozycja dla noworodków wymagających wspomagania wentylacji

Pytanie badawcze Czy zmiany pozycji ciała noworodków, które wymagają wspomagania wentylacji, mogą poprawić oddychanie lub inne wyniki kliniczne, w tym przeżycie?

Wprowadzenie Noworodki przyjmowane do oddziału intensywnej opieki często potrzebują pomocy w oddychaniu (wentylacji mechanicznej). Wsparcie to zazwyczaj zapewnia się za pomocą urządzenia umieszczonego wewnątrz nosa lub ust noworodka (czasami sięgającego do tchawicy), poprzez które podaje się tlen w różnych stężeniach i pod różnym ciśnieniem.

Podczas wentylacji zwykle układa się noworodka w pozycji leżącej na plecach. Nie jest jednak pewne czy inne pozycje, na przykład pozycja leżąca „twarzą w dół", mogłyby być bardziej korzystne dla oddychania lub innych pożądanych efektów, w tym przeżycia. Jest to aktualizacja poprzednio opublikowanego przeglądu.

Data wyszukiwania Dane naukowe są aktualne na sierpień 2016 r.

Charakterystyka badania Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 19 badań klinicznych obejmujących 516 uczestników. Porównania obejmowały pozycję leżącą na plecach względem pozycji leżącej "twarzą w dół" oraz różnych pozycji leżących na boku (prawym, lewym, naprzemiennie lub ćwierć obrotu od pozycji leżącej na brzuchu). Najczęściej zgłaszanym punktem końcowym w rzeczonych badaniach była zmiana natlenienia.

Główne wyniki Nie odnaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych, wskazujących, że poszczególne pozycje ciała u noworodków wymagających wspomaganego oddechu, są skuteczne w wywoływaniu istotnej i trwałej poprawy. Jednakże układanie noworodków, które otrzymują wspomaganie oddychania, w pozycji leżącej twarzą w dół na krótki okres czasu nieznacznie poprawia poziom tlenu we krwi (dane naukowe umiarkowanej jakości), i u tych noworodków występuje mniej epizodów słabego natlenienia (dane naukowe niskiej jakości).

Badacze nie opisywali żadnych działań niepożądanych dla którejkolwiek z porównywanych pozycji, aczkolwiek badania nie trwały wystarczająco długo ażeby wykryć wszystkie możliwe skutki. Co więcej, większość z dzieci uczestniczących w badaniach układano w różnych pozycjach. Z tego względu, średnio- lub długoterminowych działań niepożądanych nie można było przypisać do danej pozycji.

Jakość danych naukowych Zaufanie do wniosków wyciąganych z niniejszego przeglądu zależy od charakterystyki włączonych badań, takich jak ryzyko błędu systematycznego (ograniczenia związane ze sposobem w jaki zaprojektowano badania), spójność (niejednorodność badań), precyzja (wąskie przedziały ufności) i bezpośredniość (ten sam efekt), i wymaga aby wszystkie włączone badania były opublikowane niezależnie od ich wyników.

Jakość danych naukowych dla tych wyników pozwala nam na bardzo niskie do umiarkowanego zaufanie co do naszych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information