Magnez na skurcze mięśni

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Skurcze mięśni są powszechne i mogą występować w wielu sytuacjach i warunkach. Starsze osoby i kobiety w ciąży często skarżą się na skurcze nóg w czasie odpoczynku, sportowcy mogą mieć skurcze gdy przekraczają granice swojej wytrzymałości, a u niektórych osób skurcze mięśni rozwijają się jako objaw innych schorzeń. Jednym z potencjalnych sposobów zapobiegania skurczom mięśni, dostępnym aktualnie na rynku, jest suplementacja magnezem. Magnez jest powszechnie stosowanym minerałem w naszej diecie i jego dodatkowe doustne suplementy dostępne są w Internecie lub w sklepach ze zdrową żywnością oraz w aptekach (zazwyczaj w formie tabletek lub proszku do rozpuszczenia w wodzie). Szukaliśmy wszystkich wysokiej jakości opublikowanych badań oceniających skuteczność magnezu w zapobieganiu skurczom mięśni i odnaleźliśmy cztery badania w populacji osób starszych i trzy badania przeprowadzone u kobiet w ciąży. Żadnego badania nie przeprowadzono u osób, które doświadczają skurczów podczas ćwiczeń ani wśród osób, u których skurcze spowodowane są podstawowymi problemami zdrowotnymi. Wyniki z czterech badań przeprowadzonych wśród osób starszych (łącznie 322 uczestników, w tym grupy kontrolne w badaniach przekrojowych) sugerują, że jest mało prawdopodobne, aby suplementacja magnezu zapewniała znaczącą korzyść w zakresie zmniejszenia częstotliwości lub nasilenia skurczów w tej populacji. Jakość dla tych danych naukowych oceniliśmy jako umiarkowaną. Z kolei trzy badania przeprowadzone u kobiet w ciąży (202 uczestniczki) dają niejednoznaczne wyniki. W jednym z nich stwierdzono korzyści pod względem zmniejszenia zarówno częstości występowania skurczów, jak i bólu spowodowanego skurczami, podczas gdy w dwóch pozostałych badaniach nie stwierdzono żadnych korzyści. Konieczne są dalsze badania dotyczące suplementacji magnezu u kobiet w ciąży; jednak u osób starszych cierpiących z powodu skurczów korzyści z tej terapii wydają się mało prawdopodobne. Chociaż nie udało się nam określić częstości występowania działań niepożądanych, to częstość rezygnacji z udziału w badaniu i dyskusje na temat zdarzeń niepożądanych sugerują, że leczenie jest dobrze tolerowane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sylwia Chylak Redakcja: Karolina Moćko

Share/Save