Octan eslikarbazepiny w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej

Cel przeglądu

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego w 2011 roku, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2017 roku.

Dokonano przeglądu danych dotyczących skuteczności i skutków ubocznych stosowania octanu eslikarbazepiny w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej.

Wprowadzenie

Octan eslikarbazepiny jest lekiem przeciwpadaczkowym, który można stosować jako lek uzupełniający (tzw. leczenie wspomagające) w leczeniu osób, które przyjmują inne leki przeciwpadaczkowe, ale nadal mają napady padaczkowe (nazywane padaczką lekooporną). W niniejszym przeglądzie sprawdzono jak skuteczny był octan eslikarbazepiny w leczeniu wspomagającym oraz oceniono niektóre z potencjalnych skutków ubocznych stosowania tego leku.

Charakterystyka badania

Niniejsze dane są aktualne do września 2020 roku. Do przeglądu włączyliśmy 7 badań klinicznych z udziałem 2185 uczestników w wieku od 2 do 77 lat. Długość okresu leczenia różniła się między badaniami i wynosiła od 12 do 18 tygodni. Wszystkie siedem badań to badania z randomizacją, co oznacza, że uczestników przydzielano losowo do grup badanych, które następnie porównywano.

Kluczowe wyniki

W niniejszym przeglądzie wykazano, że stosowanie octanu eslikarbazepiny okazało się skuteczne w przypadku łączenia go z innymi lekami przeciwpadaczkowymi w celu zmniejszenia liczby napadów u dorosłych chorych na lekooporną padaczkę ogniskową. Octan eslikarbazepiny może również skutecznie zmniejszać częstość występowania napadów u dzieci cierpiących na tą chorobę. U chorych, którzy przyjmowali octan eslikarbazepiny napady nie występowały częściej niż u chorych przyjmujących placebo (tabletkę obojętną), częściej natomiast przerywali oni leczenie z powodu wystąpienia skutków ubocznych. Skutki te obejmowały: zawroty głowy, nudności (mdłości), senność, wymioty i diplopię (podwójne widzenie).

Jakość danych naukowych

We wszystkich włączonych badaniach zastosowano trafne metody badawcze, natomiast w pięciu badaniach z udziałem dorosłych zabrakło informacji na temat 10–45% chorych przyjmujących badany lek. Te brakujące dane mogły przyczynić się do uzyskania niepewnych wyników, z tego względu dane w niniejszym przeglądzie są umiarkowanej jakości. Potrzebne są dalsze badania, aby przyjrzeć się długoterminowym efektom stosowania octanu eslikarbazepiny oraz aby ocenić, jak ten lek działa u dzieci chorych na padaczkę.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information