Perycjazyna w leczeniu schizofrenii

Osoby ze schizofrenią często doświadczają objawów, takich jak słyszenie głosów lub widzenie rzeczy (omamy) i mają dziwaczne przekonania (urojenia). Pierwszą i podstawową metodą leczenia schizofrenii są leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki). Leki te można podzielić na starsze (typowe lub pierwszej generacji) i nowsze (atypowe lub drugiej generacji). Perycjazyna jest stosunkowo starym neuroleptykiem, stworzonym w 1961. Wyniki niektórych badań sugerują, że może być bardziej korzystna w porównaniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Ten przegląd służy ocenie skuteczności perycjazyny w leczeniu schizofrenii w porównaniu do starszych i nowszych leków przeciwpsychotycznych. Wyszukiwanie badań przeprowadzono w 2013 r., znaleziono oraz włączono do przeglądu pięć badań przeprowadzonych w latach 1965 - 1980. Jakość danych autorzy ocenili jako bardzo niską, a wyniki porównań dla wielu efektów stosowania perycjazyny i innych starszych oraz nowszych neuroleptyków, były nieprecyzyjne. Dane te nie są wystarczające, aby ustalić, czy perycjazyna jest lepsza niż inne leki przeciwpsychotyczne.

Wyniki analiz dla poprawy stanu pacjenta były nieprecyzyjne i autorzy nie mogli być pewni, czy u większej liczby osób, które zażywały perycjazynę nie występowała poprawa stanu zdrowia w porównaniu z tymi chorymi, którzy stosowali typowe leki przeciwpsychotyczne. Stosujący perycjazynę doświadczali więcej skutków ubocznych, takich jak mimowolne drżenie, niepokój i skurcze, niż osoby które stosowały inne typowe i atypowe neuroleptyki. Efekty uboczne są bardzo nieprzyjemne i zwiększona częstość ich występowania w porównaniu do innych leków przeciwpsychotycznych jest ważną informacją zważywszy, że perycjazyna może nie mieć dodatkowych korzyści w leczeniu schizofrenii.

W żadnym z badań nie wykazało wartych uwagi wyników dotyczących satysfakcji z leczenia lub opłacalności. Ten brak danych pozostawia osoby ze schizofrenią, specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego i decydentów z małą ilością informacji na temat korzyści, zagrożeń i problemów związanych z leczeniem perycjazyną. Rezultaty dotyczące kosztów opieki i zadowolenia z leczenia winny zostać uwzględnione w przyszłych badaniach, które powinny także być większe, lepiej przeprowadzone oraz w pełni opisane.

(To streszczenie napisane zostało przez Bena Gray'a z Rethink Mental Illness).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Dawid Storman Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information