Maski twarzowe vs kaniule donosowe we wprowadzaniu ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) u wcześniaków

Kluczowe informacje

Maski twarzowe są skuteczniejsze niż kaniule donosowe jeżeli chodzi o zmniejszenie ryzyka niepowodzenia leczenia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) oraz urazu nosa. Jednocześnie stosowanie maski może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu lub innych powikłań związanych z przedwczesnym porodem.

Na czym polega utrzymywanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP)?

Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych metodą donosową (nCPAP) jest formą wspomagania oddychania, która jest mniej inwazyjna niż wentylacja mechaniczna (gdzie rurka do oddychania jest umieszczona w tchawicy dziecka). nCPAP doprowadza tlen dziecku poprzez kaniule donosowe albo miękką maskę twarzową, która zakrywa nos. Metodę tą można stosować po usunięciu rurki intubacyjnej z dróg oddechowych dziecka (po ekstubacji) lub do pomocy dzieciom, u których występują problemy z płucami, ale nie wymagają wentylacji mechanicznej.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Ocenialiśmy, czy istnieją dane naukowe potwierdzające korzyści ze stosowania masek twarzowych w porównaniu z kaniulami donosowymi w zakresie zmniejszenia odsetka niepowodzeń leczenia metodą CPAP (tj. pogorszenia stanu dziecka lub konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej), a także zmniejszenia ryzyka powikłań czy szkód.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych pod kątem badań klinicznych opublikowanych do października 2021 roku.

Co udało się nam ustalić?

Do analizy włączyliśmy 12 badań, w których porównywano stosowanie masek twarzowych ze stosowaniem kaniul donosowych przy wprowadzaniu CPAP u 1604 dzieci urodzonych ponad 3 tygodnie przed przewidywanym terminem porodu. Badania obejmowały w znacznej mierze małe grupy, a większość z nich została źle zaprojektowana, co mogło wpłynąć na otrzymane wyniki.

Główne wyniki

Analiza wykazała, że stosowanie masek twarzowych jest skuteczniejsze niż wykorzystanie kaniul donosowych jeżeli chodzi o zmniejszenie ryzyka niepowodzenia CPAP i ryzyka wystąpienia urazu nosa. Jednocześnie maski mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu lub innych powikłań związanych z przedwczesnym porodem. W żadnym z badań nie oceniano wpływu interwencji na niepełnosprawność czy rozwój neurologiczny.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Jakość danych naukowych dotyczących efektów stosowania masek twarzowych w porównaniu z kaniulami donosowymi przy wprowadzaniu CPAP u wcześniaków jest niska lub bardzo niska ze względu na obawy, że metody stosowane w uwzględnionych badaniach mogły wpłynąć na wyniki, a ilość danych była ograniczona. Oznacza to, że nasze zaufanie do tych wyników jest ograniczone, a rzeczywisty efekt może być zupełnie inny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Weronika Krzykowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information