Miejscowe stosowanie miodu w leczeniu ostrych i przewlekłych ran

Analizowaliśmy dane naukowe dotyczące wpływu miodu stosowanego miejscowo na gojenie się różnego rodzaju ran. Zidentyfikowaliśmy 26 badań, obejmujących łącznie 3011 osób z różnymi ranami. We włączonych badaniach miód porównywano z różnymi rodzajami leczenia.

Różnice w rodzajach ran oraz zastosowanych porównaniach nie pozwoliły na sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących wpływu stosowania miodu na gojenie się ran. Dane naukowe dla większości porównań były niskiej lub bardzo niskiej jakości. Wynikało to między innymi z faktu, iż uznaliśmy metodologię niektórych badań za nieprawidłową, a przez to wyniki za niewiarygodne. Ponadto dla wielu wyników końcowych dostępne były ograniczone informacje. W przypadku niektórych badań wyniki różniły się istotnie między sobą.

Odnaleziono wysokiej jakości dane naukowe wskazujące, że miód pomaga w gojeniu się ran po oparzeniach drugiego stopnia o około 4 do 5 dni szybciej niż przy stosowaniu tradycyjnych opatrunków. Istnieją umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące, że miód jest bardziej skuteczny niż zastosowanie środka antyseptycznego i gazy w zainfekowanych ranach pooperacyjnych.

Nie jest jasne, czy miód jest lepszy, czy gorszy niż inne terapie w leczeniu oparzeń, mieszanych ostrych i przewlekłych ran, odleżyn, zgorzeli Fourniera (martwicze zakażenie skóry i tkanki podskórnej w obrębie moszny; przyp. tłum.), owrzodzeń żylnych podudzi, drobnych i ostrych ran, owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej oraz leiszmaniozy, ponieważ dostępne dane naukowe są niskiej lub bardzo niskiej jakości.

Dane naukowe są aktualne do października 2014 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information