Leki biologiczne u osób z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Jaki jest cel tego przeglądu?

Leki biologiczne są coraz częściej wykorzystywane w celu pomocy osobom cierpiącym na choroby związane z zapaleniem tkanek ciała. Celem tego przeglądu jest zweryfikowanie, czy leki te są skuteczne w leczeniu osób z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. U pacjentów tych długotrwale występuje stan zapalny nosa i zatok. Doświadczają oni objawów takich jak katar, zablokowany czy zatkany nos oraz ból w okolicy policzków. Często muszą długotrwale stosować sterydy w postaci aerozolu do nosa. U niektórych pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych występują również polipy w nosie. Może to dodatkowo negatywnie wpływać na doświadczane objawy.

Najważniejsze informacje

Dupilumab, jeden z nowych leków biologicznych, działa korzystnie u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami w nosie i przyjmujących sterydy w aerozolu. Łagodzi on objawy i nie wydaje się powodować żadnych poważnych skutków ubocznych. Inny lek biologiczny, mepolizumab, może wykazywać podobne działanie, ale nasza pewność, co do tego jest mniejsza. Trzeci lek, omalizumab, również wydaje się łagodzić objawy u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami w nosie.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Szukaliśmy badań klinicznych, w których pacjenci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej zatok przynosowych i jamy nosowej otrzymywali jeden z nowych leków biologicznych albo placebo (imitację leczenia). Lek musiał być przyjmowany przez co najmniej 3 miesiące. Szukaliśmy badań, w których mierzono wpływ leku na nasilenie objawów i ogólny stan zdrowia osób badanych. 

Jakie są najważniejsze wyniki tego przeglądu?

Prawie wszystkie badane osoby miały ciężkie przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami w nosie (dlatego nasze wnioski można odnieść tylko do takiej grupy pacjentów). Znaleźliśmy 8 badań dotyczących 3 różnych leków. Większość danych pochodzi z 2 dużych badań (obejmujących prawie 800 pacjentów) i dotyczy działania jednego leku - dupilumabu.

Działanie dupilumabu

Po 24 tygodniach leczenia dupilumabem u osób badanych obserwowano większą jakość życia w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Przeciętnie, objawy także uległy poprawie i nie odnotowano u nich cięższych skutków ubocznych niż w grupie placebo.

Działanie mepolizumabu

Efekt działania mepolizumabu badano u znacznie mniejszej liczby pacjentów, dlatego mamy mniejszą pewność co do wyników. Możemy powiedzieć, że lek ten może mieć działanie podobne do dupilumabu.

Działanie omalizumabu

Na potrzeby niniejszej aktualizacji przeglądu (2021) zidentyfikowaliśmy 2 dodatkowe badania uwzględniające stosowanie omalizumabu. Po 24 tygodniach, osoby przyjmujące omalizumab deklarowały większą jakość życia pod względem doświadczanych objawów niż osoby, które go nie przyjmowały. U osób przyjmujących lek nie obserwowano nasilenia działań niepożądanych, jednak liczba badanych była zbyt mała, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa jego stosowania.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe są aktualne do września 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie:Małgorzata Maraj; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information