Okresowa suplementacja żelaza w ciąży

Anemia jest częstą chorobą występującą w ciąży, szczególnie u kobiet z krajów o niskim i średnim dochodzie, u których występuje niewystarczająca podaż żelaza w stosunku do zwiększonego zapotrzebowania organizmu. Tradycyjnie anemii ciążowej zapobiega się dostarczając codziennie suplementy żelaza, jednak ostatnio zaproponowano, że jeśli kobiety będą przyjmować suplementy rzadziej niż codziennie, np. raz lub dwa razy w tygodniu, może to zmniejszyć skutki uboczne i przyczynić się do większej akceptacji i przestrzegania zaleceń dotyczących suplementacji. W niniejszym przeglądzie oceniliśmy korzyści i szkody przerywanej (tj. dwa lub trzy razy w tygodniu, w dni nie następujące po sobie) doustnej suplementacji żelaza lub żelaza + kwasu foliowego lub żelaza + witamin + minerałów u kobiet w ciąży.

Włączyliśmy 27 badań z randomizacją, ale tylko w 21 badaniach obejmujących 5490 kobiet zawarte były informacje o wynikach, które ocenialiśmy. Trzy badania oceniały okresowe przyjmowanie samego żelaza w porównaniu z codzienną podażą; w innych badaniach włączonych do przeglądu analizowano przerywane przyjmowanie żelaza z kwasem foliowym lub innymi witaminami i minerałami w porównaniu z taką samą suplementacją codzienną. Analizując wszystkie badania łącznie (obejmujące jakikolwiek przerywany schemat przyjmowania żelaza w porównaniu z codzienną podażą) nie odnaleziono jasnych danych naukowych wskazujących na różnice pomiędzy grupami w odniesieniu do większości wyników obejmujących masę urodzeniową dziecka, przedwczesny poród, zgon okołoporodowy, anemię, stężenie hemoglobiny oraz niedobór żelaza u kobiet w końcowym okresie ciąży. Jednak kobiety przyjmujące suplementy żelaza rzadziej niż codziennie prawdopodobnie w mniejszym stopniu doświadczały działań niepożądanych (np. zaparcia i nudności). Ponadto przerywana suplementacja wydaje się przyczyniać do zmniejszenia liczby kobiet o wysokim stężeniu hemoglobiny w środkowym i późnym okresie ciąży w porównaniu z codziennym przyjmowaniem leków. Wysokie stężenie hemoglobiny może być szkodliwe, gdyż może się przyczyniać do wzrostu ryzyka przedwczesnego porodu oraz niskiej masy urodzeniowej dziecka. Nie odnaleziono żadnych innych wyraźnych różnic pomiędzy grupami analizując pozostałe wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information