Podawanie noworodkom z podejrzeniem poważnej infekcji antybiotyków w warunkach domowych lub ambulatoryjnych w krajach o niskich i średnich dochodach

Pytanie badawcze

Czy w krajach o niskich i średnich dochodach podaż antybiotyków w domu lub przychodni jest skuteczną metodą leczenia noworodków z podejrzeniem poważnej infekcji bakteryjnej?

Wprowadzenie

Noworodki z podejrzeniem poważnej infekcji bakteryjnej ze względu na ich niestabilność wymagają przyjęcie do szpitala w celu podania antybiotyków drogą dożylną. Jednak hospitalizacja jest często niemożliwa w przypadku rodzin, które mieszkają w krajach o niskich dochodach. Dlatego zbadano alternatywne metody podawania antybiotyków chorym noworodkom. Leczenie noworodka poza szpitalem opiera się na przydzieleniu społecznego pracownika służby zdrowia po krótkim, ale ukierunkowanym szkoleniu, którego zadaniem jest rozpoznanie zakażenia, podanie odpowiedniej dawki leku i obserwacja reakcji dziecka na lek zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. Możliwe jest również podawanie doustne antybiotyków przez rodziców dziecka w domu. Jednak antybiotyk otrzymywany drogą doustną może być mniej skuteczny niż dożylną.

Charakterystyka badań

Dokonaliśmy przeglądu bazy danych medycznych i znaleźliśmy dwa rodzaje badań w naszym przedmiocie zainteresowań. Jedna grupa 5 badań dotyczyła analizy lokalnych społeczności, w których chorym noworodkom podawano antybiotyki w domu lub przychodni oraz porównywano z dziećmi skierowanymi do szpitala i tam standardowo leczonymi. Druga grupa też 5 badań dotyczyła leczenia chorych noworodków w domu albo przychodni z zastosowaniem antybiotyków dożylnych (zazwyczaj podawanych w szpitalu) w porównaniu z prostszym schematem opartym na doustnej terapii. Badania przeprowadzono w różnych krajach w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej. Dane są aktualne do 16 kwietnia 2018 roku.

Główne wyniki

Stwierdzono mniejsze ryzyko zgonu noworodków, które otrzymywały antybiotyki w domu lub przychodni w porównaniu z noworodkami skierowanymi do szpitala, wynik ten jednak opiera się na danych naukowych niskiej jakości. Jednak w większości badań dotyczących leczenia noworodków w warunkach domowych lub ambulatoryjnych stosowano też inne interwencje, takie jak poprawa jakości opieki po porodzie, które mogły mieć wpływ na wyniki.

Na podstawie danych umiarkowanej jakości wykazano, że schematy antybiotykoterapii z mniejszą liczbą zastrzyków mogą być stosowane w domu lub przychodni i nie wiążą się z większym odsetkiem zgonów noworodków w porównaniu z typowo stosowanymi dożylnymi schematami podawania antybiotyków. W oparciu o te wyniki prostsze schematy antybiotykoterapii w domu lub przychodni mogą być uznane za alternatywne leczenie chorych noworodków, które nie mają dostępu do szpitali. Należy jednak pamiętać, że badania przeprowadzono w idealnych warunkach ze szczegółowym monitorowaniem pacjentów. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań w rzeczywistych warunkach z ograniczonymi zasobami, aby ustalić, czy wyniki się potwierdzą.

Jakość danych naukowych

Jakość danych wahała się od niskiej do umiarkowanej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Stasiłowicz Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information