Optymalna długość karmienia wyłącznie piersią

Karmienie wyłącznie piersią przez sześć miesięcy (w porównaniu z karmieniem wyłącznie piersią przez 3-4 miesiące, a następnie karmienie mieszane) zmniejsza ryzyko zakażeń układu pokarmowego oraz pomaga matce zredukować masę ciała, a także zapobiega zajściu w ciążę, jednak nie ma wpływu w dłuższym okresie czasu na ryzyko występowania chorób alergicznych, rozwój, otyłość, zdolności poznawcze lub zachowanie.

Wyniki dwóch badań z randomizacją oraz 21 innych badań sugerują, że karmienie wyłącznie piersią (wyłączne podawanie mleka ludzkiego bez podawania pokarmu płynnego lub stałego innego niż witaminy i leki) przez sześć miesięcy ma wiele zalet w porównaniu do karmienia wyłącznie piersią przez trzy - cztery miesiące a następnie karmienia mieszanego. Korzyści obejmują mniejsze ryzyko zakażeń układu pokarmowego, szybszą utratę masy ciała u matek po porodzie oraz opóźnienie powrotu menstruacji. Nie wykazano zmniejszenia ryzyka występowania innych infekcji, chorób alergicznych, otyłości, próchnicy lub problemów poznawczych i behawioralnych. W krajach rozwijających się zaobserwowano zmniejszenie poziomu żelaza.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Bała

Tools
Information