Podawanie płynów w celu nawodnienia dzieci

Wprowadzenie

Wiele dzieci przebywających w szpitalu wymaga podawania płynów drogą dożylną (w formie kroplówki), ponieważ nie mogą przyjmować pokarmów lub napojów, a muszą być prawidłowo nawodnione. Stosowanie płynów nawadniających może wywoływać poważne, choć rzadkie działania niepożądane, wywołane obniżeniem poziomu soli w organizmie. W przypadku nagłego obniżenia stężenia soli może dochodzić do obrzęku mózgu i w konsekwencji do zgonu.

Nie jest jasne ile soli powinien zawierać płyn nawadniający podawany dożylnie.

Pytanie badawcze

Standardowo do nawodnienia organizmu podawane są płyny, które zawierają mniejsze stężenie soli niż to występujące we krwi (płyny hipotoniczne). Niniejsza analiza porównuje hipotoniczne płyny nawadniające z płynami izotonicznymi (zawierającymi podobne stężenie soli jak krew). Naszym celem była ocena ilu pacjentów, którym podawano izotoniczne płyny nawadniające miało niskie stężenie soli we krwi w porównaniu z pacjentami, którym podawano płyny hipotoniczne.

Główne wyniki

Do przeglądu włączono badania przeprowadzone przed 17 czerwca 2013 r. Włączyliśmy w sumie 10 badań, obejmujących łącznie 1106 dzieci. Podczas podaży izotonicznych płynów nawadniających stwierdzenie niskiego poziomu sodu w organizmie było mniej prawdopodobne. U 169 na 1000 dzieci nawadnianych płynem izotonicznym wykazano niskie stężenie sodu we krwi w porównaniu z 338 na 1000 dzieci, u których podawano płyn hipotoniczny. Wyniki dotyczące występowania poważnych działań niepożądanych związanych z podawaniem płynów izotonicznych lub hipotonicznych były niepewne.

Niniejszy przegląd dotyczył głównie pacjentów przebywających w oddziale chirurgii i/lub intensywnej opieki medycznej, którzy w większości wymagali podawania dożylnych płynów nawadniających przez okres krótszy niż jeden dzień.

Jakość danych naukowych

Ogólnie, włączone badania były prawidłowo przeprowadzone i charakteryzowały się wysoką jakością.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information