Podawanie siary matczynej do jamy ustnej wcześniaków w celu zapobiegania powikłaniom i poprawy wyników zdrowotnych

Pytanie badawcze

Czy podawanie bardzo małej ilości siary matczynej na śluzówkę jamy ustnej (oropharyngeal colostrum, OPC) u wcześniaków zapobiega powikłaniom i poprawia wyniki zdrowotne?

Wprowadzenie

Podanie niewielkiej ilości siary - pierwszego mleka produkowanego przez matkę w pierwszych dniach życia - bezpośrednio na wewnętrzną stronę policzków wcześniaków może dostarczyć czynniki immunologiczne i wzrostowe, które stymulują układ odpornościowy i wzmacniają wzrost jelita. Korzyści te mogą potencjalnie zmniejszyć liczbę zakażeń, w tym poważnych zakażeń jelit, znanych jako martwicze zapalenie jelita grubego (NEC), poprawiając tym samym przeżywalność i długotrwałe wyniki zdrowotne.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy zarówno opublikowanych, jak i niepublikowanych badań porównujących stosowanie siary na śluzówkę jamy ustnej z grupą kontrolą, w której stosowano wodę, placebo lub nie stosowano wspomagania doustnego. Uwzględniliśmy tylko badania kliniczne informujące o wynikach u wcześniaków (urodzonych <37 tygodnia ciąży). Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2017 roku. Nie ograniczyliśmy przeglądu do żadnego konkretnego regionu lub języka.

Kluczowe wyniki

Sześć badań spełniło kryteria włączenia do przeglądu, obejmując łącznie 335 wcześniaków urodzonych między 25. a 32. tygodniem ciąży i masie urodzeniowej od 410 do 2500 gramów. Badacze nie odnotowali żadnych różnic między grupą, w której podawano OPC a grupą kontrolną pod względem częstości występowania NEC, zakażenia lub zgonu przed wypisem ze szpitala. Podobnie, autorzy nie zaobserwowali różnicy pod względem długości hospitalizacji między grupami. Niemowlęta, którym podawano OPC otrzymały pełny posiłek mleczny średnio 2,5 dnia wcześniej niż te, u których stosowano placebo lub nie stosowano żadnej interwencji. Włączone badania były jednak niewielkie, dane niewystarczające, a zaprojektowanie badań nie było idealne. Łączna analiza danych nie dostarczyła wystarczających dowodów, aby zalecać stosowanie siary na śluzówkę jamy ustnej w celu zapobiegania powikłaniom u wcześniaków. W pięciu uwzględnionych badaniach nie stwierdzono żadnych szkód (działań niepożądanych); jednak dane liczbowe z tych badań nie są dostępne. Uwzględnione badania były bardzo niskiej jakości, dlatego skutki podawania OPC pozostają niepewne.

Wnioski

W celu dokładniejszej i bardziej wiarygodnej oceny wpływu stosowania OPC na ważne wyniki zdrowotne u wcześniaków konieczne jest przeprowadzenie większych, lepszej jakości badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Drzewek Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Edyta Ryczek, Karolina Moćko

Tools
Information