Masaż, refleksologia i inne naturalne metody łagodzenia bólu porodowego

Na czym polega problem?

Ten przegląd Cochrane ocenia, czy masaż, refleksologia i inne naturalne metody pomagają zmniejszyć ból porodowy oraz czy wpływają na poprawę samopoczucia kobiety w czasie porodu. Aby odpowiedzieć na to pytanie zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie odpowiednie badania kliniczne (data wyszukiwania: 30 czerwca 2017 r.)

Dlaczego jest to ważne?

Napięcie, lęk i strach nasilają ból podczas porodu. Wiele kobiet woli nie stosować leków narkotycznych ani znieczulenia zewnątrzoponowego w trakcie porodu i są one zainteresowane alternatywnymi metodami łagodzenia bólu.

W tym przeglądzie analizowaliśmy, jaka jest skuteczność masażu, refleksologii oraz metod manualnych. Inne alternatywne metody, takie jak: akupunktura, techniki typu {i>mind-body<i}, hipnoza i aromaterapia zostały przebadane w innych przeglądach Cochrane. Masaż polega na uciskaniu tkanek miękkich i może być wykonywany przez położną lub partnera rodzącej. Masaż pomaga kobiecie w relaksacji i zmniejsza napięcie, co z kolei łagodzi ból porodowy. Refleksologia to delikatne uciskanie odpowiednich miejsc na stopach w celu wywarcia efektu na inne części ciała. Inne naturalne metody obejmują ciepłe okłady, osteopatię, masaż {i>shiatsu<i} i {i>zero balancing<i}. Naszym celem jest ocena, jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo tych technik, aby dostarczyć kobietom informacji, które pomogą dokonać wyboru najlepszej terapii.

Jakie dowody znaleźliśmy?

Ten uaktualniony przegląd zawiera 14 badań klinicznych. Skorzystaliśmy z wyników 10 badań obejmujących w sumie 1055 kobiet. Nie znaleziono badań klinicznych dotyczących refleksologii, osteopatii, {i>shiatsu<i} i metody {i>zero balancing<i}.

We włączonych badaniach masaż był wykonywany przez osobę towarzyszącą przy porodzie, studenta położnictwa, fizjoterapeutę lub masażystę (jednak w niektórych badaniach nie było wyjaśnione, kto wykonywał masaż). W trzech badaniach kobiety i ich partnerzy brali udział w kilkugodzinnych warsztatach w szkole rodzenia, prowadzonych przez wykwalifikowanego specjalistę. W trzech innych masaż był wykonywany przez wykwalifikowany personel medyczny (masażysta, fizjoterapeuta lub pielęgniarka/pracownik z nieokreślonymi kwalifikacjami). W jednym badaniu pielęgniarki uczyły partnerów kobiet jak wykonywać masaż już na oddziale porodowym. Jednak dane odnośnie kwalifikacji pracownika związanych z uczeniem technik masażu były niewystarczające.

Ustaliliśmy, że masaż i ciepłe okłady w porównaniu ze zwykłą opieką i muzyką są bardziej pomocne w łagodzeniu bólu w trakcie pierwszego okresu porodu, kiedy szyjka macicy się rozszerza. Jednak jakość tych danych jest bardzo niska. Wpływ masażu na poród pochwowy wspomagany, odsetek cięć cesarskich, długość porodu i stosowanie leków przeciwbólowych jest mniej widoczny, jak również jakość tych danych jest bardzo niska. W dwóch mniejszych badaniach wykazano większe poczucie kontroli i zadowolenie kobiet w trakcie porodu podczas wykonywania masażu.

Ciepłe okłady wiązały się ze zmniejszeniem bólu w trakcie pierwszego okresu porodu i skróceniem jego czasu (jakość dowodów bardzo niska).

Co to oznacza?

Masaż pomaga kobietom radzić sobie z bólem podczas porodu i wiąże się z lepszymi wspomnieniami, a ciepłe okłady i inne metody termiczne są skuteczne przy łagodzeniu bólu. Jednak jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska, głównie z powodu małych badań i niewystarczającej liczby kobiet w nich uczestniczących. Te wyniki wskazują na potrzebę przeprowadzenia dalszych badań klinicznych w tym temacie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anastasiya Puhach Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information