Mleko wzbogacone fluorem w zapobieganiu występowania próchnicy zębów

Pytanie badawcze

Przeprowadziliśmy porównanie danych naukowych dotyczących efektów stosowania mleka wzbogaconego fluorem w porównaniu z mlekiem niewzbogaconym fluorem w zapobieganiu występowania próchnicy zębów.

Wprowadzenie

Próchnica zębów pozostaje głównym problemem zdrowia publicznego, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, gdzie problem ten dotyczy od 60% do 90% dzieci w wieku szkolnym oraz większości osób dorosłych. Próchnica stanowi podstawową przyczynę utraty zębów oraz bólu w obrębie jamy ustnej. Częstość występowania próchnicy zębów różni się pomiędzy krajami oraz na terenie jednego kraju, na ogół jednak, bardziej podatne są osoby o niskim statusie społecznoekonomicznym (uwzględniając dochód, edukację oraz zatrudnienie).

Fluor jest minerałem, który zapobiega występowaniu próchnicy zębów. Można dodać go do wody pitnej, soli jak i mleka jako interwencję z zakresu zdrowia publicznego promującą zdrowie jamy ustnej. W ramach szkolnych programów dostarczania mleka lub narodowych programów żywieniowych, mleko wzbogacone fluorem jest dla dzieci często dostępne obok mleka niewzbogaconego tym pierwiastkiem. Zastosowanie takich systemów dystrybucyjnych może zapewnić w sposób wygodny i tani suplementację fluorem wśród dzieci, których rodzice chcą uczestniczyć w programie.

Charakterystyka badań

Autorzy z Grupy Cochrane dotyczącej zdrowia jamy ustnej (Oral Health Group) przeprowadzili przegląd literatury w celu odnalezienia wszystkich dostępnych danych naukowych, które ukazały się od listopada 2014 roku. Przeszukaliśmy naukowe bazy danych, aby zidentyfikować badania kliniczne, w których oceniano efekt stosowania mleka wzbogaconego fluorem w porównaniu z mlekiem niewzbogaconym fluorem. Leczenie i monitorowanie musiało być prowadzone przez minimum 2 lata.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy jedno nieopublikowane badanie obejmujące 180 dzieci w wieku trzech lat, którym w przedszkolach na obszarze o wysokiej częstości występowania próchnicy oraz niskim poziomie fluoryzowania wody pitnej, podawano mleko wzbogacone lub niewzbogacone fluorem. Po trzech latach, analizie poddano dane otrzymane od 92% dzieci. Dostępne dane naukowe sugerują, że mleko wzbogacone fluorem może mieć korzystny wpływ u dzieci w wieku szkolnym, w znacznym stopniu zmniejszając tworzenie się ubytków w zębach mlecznych. Brak jest informacji na temat występowania jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych była niska z uwagi na niedobór odpowiednich badań, ryzyko błędu systematycznego w zidentyfikowanym badaniu oraz wątpliwości związane z możliwością zastosowania wyników w różnych populacjach. Dodatkowe dane naukowe wysokiej jakości są niezbędne do zdefiniowania ostatecznych wniosków na temat korzystnego wpływu mleka wzbogaconego fluorem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Agnieszka Woźniak, Redakcja Paulina Rolska, Małgorzata Bała

Tools
Information