Metody odciągania mleka u kobiet karmiących

Na czym polega problem?

Światowa Organizacja Zdrowia mocno wspiera znaczenie karmienia mlekiem matki poprzez zalecanie, aby wszystkie niemowlęta były karmione wyłącznie mlekiem matki przez okres pierwszych sześciu miesięcy życia, a następnie kontynuując karmienie, otrzymywały odpowiednie pokarmy uzupełniające. Nie wszystkie dzieci mogą być karmione piersią dlatego w takich sytuacjach konieczne jest odciąganie mleka.

Dlaczego to jest ważne?

Dzieci, które nie są karmione mlekiem matki są bardziej narażone na problemy zdrowotne zarówno w okresie noworodkowym, jak i w późniejszym życiu. Matki, również mogą także chcieć odciągać pokarm dla ich własnej wygody, lub w celu pobudzenia laktacji.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Przeszukaliśmy dane naukowe do 21 marca 2016 roku i zidentyfikowaliśmy 41 badań, obejmujących łącznie 2293 uczestników, spośród których 22 badania, obejmujące 1339 uczestników, dostarczyły danych, które uwzględniono w analizie. Badania pochodziły z wielu krajów i obejmowały matki niemowląt z oddziałów neonatologicznych oraz niemowlęta przebywające w domu. Wyniki nie wskazują jednoznacznie, który rodzaj odciągania pokarmu był najbardziej preferowany. Matki opisywały satysfakcję z relaksacji a także z porad dotyczących metod odciągania mleka. Nie było różnicy pomiędzy metodami w odniesieniu do zanieczyszczenia mleka lub bólu piersi, lub sutków, odczuwanego przez matki.

Zwiększona laktacja występowała, gdy matki słuchały muzyki lub stosowały protokół relaksacji, ogrzewały piersi, wykonywały masaż piersi, odciągały częściej pokarm za pomocą tarczy piersiowej odpowiedniej wielkości i gdy matka odciągała mleko wkrótce po porodzie, jeśli dziecko nie mogło być karmione piersią. Mleko zawierało większą ilość białka, gdy odciągano je za pomocą ręki lub za pomocą elektrycznych urządzeń odciągających niż stosując urządzenia manualne. Ręczne odciągane skutkowało większym stężeniem sodu oraz mniejszą zawartością potasu w mleku, w porównaniu do odciągania laktatorami. Stwierdzono większą zawartość tłuszczu w mleku odciąganym, gdy stosowano masaż w w trakcie odciągania. Nie było danych naukowych, które wskazywałyby na różnice w wartości energetycznej odciąganego mleka pomiędzy ocenianymi metodami. W żadnym badaniu nie pytano matek, czy osiągnęły założone sobie cele związane z odciąganiem mleka. W żadnym z badań nie oceniano kosztów stosowania poszczególnych metod. 16 z 30 badań, które oceniały odciągacze mleka lub inne produkty, było współfinansowane przez producentów urządzeń. Nie we wszystkich badaniach opisywano, czy dostarczano matkom istotne podstawowe wsparcie, w tym: dostęp do pożywienia i płynów, miejsc do wypoczynku blisko dzieci oraz dostępności do doświadczonych specjalistów opieki zdrowotnej.

Co to oznacza?

Dostępne dane naukowe wskazują, że do skutecznych metod zalicza się: wczesne odciąganie mleka po porodzie dla niemowląt niemogących jeszcze być karmionymi piersią, relaksacja, masaż piersi, ogrzewanie piersi, ręczne odciąganie oraz stosowanie tanich laktatorów. Metody te mogą być równie lub bardziej skuteczne w odniesieniu do niektórych wyników, niż duże droższe elektryczne laktatory. Najbardziej odpowiednia metoda odciągania mleka może zależeć od czasu od urodzenia dziecka, celu odciągania mleka oraz indywidualnych potrzeb matki i dziecka. Publikacje dotyczące odciągania mleka nie powinny być traktowane jako sugestia, że stosowanie laktatora jest rutynowym elementem karmienia piersią, raczej to lekarz powinien przed zaleceniem stosowania laktatora dokonać uzasadnienia jego używania, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację matki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information