Podawanie witaminy A u kobiet po porodzie

Na czym polega problem?

Oczekuje się, że karmienie piersią zaspokoi potrzeby pokarmowe niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Jeśli matka jest niedożywiona, to dziecko może jednak nie otrzymywać wraz z mlekiem wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Witamina A odgrywa istotną rolę w procesach odpornościowych oraz pomaga dziecku pozostać zdrowym. Jeżeli matka nie przyjmuje wystarczającej ilości witaminy A w diecie, niemowlę również może nie otrzymywać jej w wystarczającej ilości wraz z mlekiem matki.

Dlaczego to jest ważne?

W regionach, gdzie niedobór witaminy A stanowi problemem zdrowia publicznego, spożycie witaminy A przez matki może być niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe matki lub niemowlęcia karmionego piersią, ze względu na małą zawartość tej witaminy w mleku matki. Przeprowadzono wiele badań, których celem było znalezienie rozwiązania tego problemu w krajach, w których powszechnie występuje niedobór witaminy A.

Jakie dane znaleziono?

Przeanalizowaliśmy wyniki 14 badań. Odnalezione dane naukowe były głównie niskiej jakości. Do badań tych włączono matki, które w ciągu pierwszych sześciu tygodni po porodzie przyjmowały witaminę A lub jej nie przyjmowały albo porównywano w nich skuteczność stosowania witaminy A w dużej i małej dawce. Nasz przegląd koncentruje się na ocenie ogólnego stanu zdrowia matek oraz ich dzieci, jakichkolwiek objawów niepożądanych oraz na ocenie stężenia w mleku matki retinolu, który jest produktem ubocznym witaminy A. Nie stwierdzono różnicy pod względem liczby matek lub dzieci, które zmarły lub czuły się źle. Zarówno u matek, jak i u ich dzieci nie wystąpiły żadne objawy niepożądane. Odnaleziono dane naukowe wskazujące na to, że w wyniku suplementacji zwiększyło się stężenia retinolu w mleku matki.

Co to oznacza?

Podsumowując, podawanie matce dodatkowej dawki witaminy A może wprawdzie nieznacznie zwiększyć jej zawartość w mleku, ale prawdopodobnie ma to niewielki lub nie ma żadnego wpływu na częstość zgonów wśród matek lub dzieci. Może powodować niewielką różnicę lub nie powodować żadnej pod względem częstości występowania objawów niepożądanych u matki lub u dziecka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information