Okskarbazepina w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej

Wprowadzenie

Padaczka to choroba neurologiczna charakteryzująca się występowaniem napadów drgawkowych. U większości chorych możliwa jest kontrola objawów przy użyciu jednego leku przeciwpadaczkowego. Jednak u niektórych osób konieczne jest stosowanie wielu leków przeciwpadaczkowych, żeby kontrolować chorobę. Mówi się wtedy o padaczce lekoopornej. Okskarbazepina to lek przeciwdrgawkowy podobny do leku starszej generacji - karbamazepiny. W leczeniu padaczki lekoopornej okskarbazepinę można stosować jako lek wspomagający, w połączeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi.

Cel przeglądu

Celem niniejszego przeglądu było określenie czy okskarbazepina stosowana razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi jest dobrze tolerowana i skuteczna u osób z ogniskową padaczką lekooporną (wywodzącą się z jednego obszaru mózgu).

Wyniki

Odnaleźliśmy 6 badań, w których oceniano okskarbazepinę jako leczenie wspomagające ogniskowej padaczki lekoopornej. Badania obejmowały 1593 uczestników w wieku od 1 miesiąca do 65 lat.

U pacjentów przyjmujących okskarbazepinę jako dodatkowy lek do swojego stałego leczenia przeciwpadaczkowego częściej obserwowano zmniejszenie częstości napadów drgawkowych o ≥50%, w porównaniu z osobami przyjmującymi leczenie w grupie kontrolnej, które uznano za prawie lub całkowicie nieskuteczne. U pacjentów leczonych okskarbazepiną prawdopodobieństwo ustąpienia napadów padaczkowych było niemal trzykrotnie większe niż u osób w grupie kontrolnej. Powyższe wyniki sugerują, że okskarbazepina jest skuteczna w leczeniu ogniskowej padaczki lekoopornej. Niemniej są one oparte na niskiej jakości danych naukowych. Oznacza to, że nie jesteśmy pewni dokładności tych wyników.

Chorzy, którzy przyjmowali okskarbazepinę w leczeniu wspomagającym częściej rezygnowali z udziału w badaniu oraz częściej występowały u nich działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy senność, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Dane naukowe dotyczące rezygnacji z udziału w badaniu były umiarkowanej pewności, a to oznacza, że możemy być naprawdę pewni, że efekt ten jest prawdziwy.

Wnioski autorów przeglądu

Z powodu niskiej jakości danych naukowych nie możemy być pewni, czy okskarbazepina jest skuteczna w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej. Co więcej, istnieją obawy dotyczące tolerancji okskarbazepiny z powodu zwiększonej liczby osób, które wycofały się z badania i u których wystąpiły działania niepożądane.

Dane naukowe są aktualne do września 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Weronika Krzykowska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information