' Tambahan Oxcarbazepine untuk epilepsi fokus tahan dadah

Latar belakang

Epilepsi adalah satu gangguan neurologi yang menyebabkan orang mengalami sawan. Kebanyakan orang boleh mengawal epilepsi mereka dengan satu ubat antiepilepsi. Sesetengah orang, walau bagaimanapun, memerlukan pelbagai ubat antiepileptic untuk mengawal epilepsi mereka, dan dikatakan mempunyai epilepsi tahan dadah. Oxcarbazepine adalah ubat antiepilepsi dan serupa dengan ubat antiepilepsi yang lebih tua, carbamazepine. Oxcarbazepine boleh diambil sebagai rawatan tambahan, bersama-sama dengan ubat antiepilepsi lain, untuk merawat epilepsi tahan dadah.

Matlamat ulasan

Kajian ini mengkaji sama ada oxcarbazepine boleh diterima dan berkesan apabila digunakan bersama ubat antiepileptik lain oleh orang dengan epilepsi fokal tahan dadah (epilepsi yang berasal dari satu kawasan otak).

Keputusan

Kami memasukkan enam ujian klinikal yang menyelidiki oxcarbazepine sebagai rawatan tambahan bagi orang yang mempunyai epilepsi fokus tahan dadah. Terdapat 1593 orang di seluruh kajian dan mereka berusia dari 1 bulan hingga 65 tahun.

Orang yang menerima oxcarbazepine sebagai tambahan kepada ubat antiepilepsi biasa mereka lebih cenderung untuk mengalami penurunan 50% atau lebih besar dalam kekerapan sawan mereka berbanding dengan orang yang menjalani rawatan kawalan, yang dipercayai mempunyai sedikit atau tiada kesan. Mereka juga hampir tiga kali lebih cenderung untuk bebas daripada semua sawan daripada yang menerima rawatan kawalan. Kedua-dua penemuan ini mencadangkan bahawa oxcarbazepine berkesan untuk merawat epilepsi fokal tahan dadah. Walau bagaimanapun, penemuan ini berdasarkan bukti yang kurang pasti. Ini bermakna bahawa kita tidak yakin bahawa penemuan yang kita telah melaporkan adalah tepat.

Orang yang menerima rawatan tambahan oxcarbazepine juga lebih cenderung untuk menarik diri dari kajian dan lebih cenderung untuk mengalami kesan sampingan, termasuk pening dan mengantuk, daripada orang yang menerima rawatan tambahan kawalan. Bukti untuk pengeluaran rawatan adalah sederhana kepastian, dan ini bermakna bahawa kita boleh agak yakin bahawa ini adalah kesan yang benar.

Kesimpulan penulis

Hasil daripada bukti kepastian rendah kami tidak dapat memastikan bahawa oxcarbazepine adalah rawatan tambahan yang berkesan untuk orang yang mempunyai epilepsi fokus tahan dadah. Sebaliknya, kita mempunyai kebimbangan tentang keupayaan toleransi oxcarbazepine kerana peningkatan bilangan orang yang berundur dari rawatan dan yang mengalami kesan sampingan.

Bukti adalah terkini sehingga September 2018.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Adam Linoby (Universiti Teknologi MARA). Disunting oleh Teh Keng Hwang (UniSHAMS). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information