Planowanie dojazdów w ramach organizaji (szkoły, szkoły wyższe i miejsca pracy) dla poprawy zdrowia

Celem planowania dojazdów jest ograniczenie korzystania z samochodu i promowanie bardziej aktywnych i zrównoważonych form przemieszczania się, takich jak chodzenie i jazda na rowerze. Niniejszy przegląd skupia się na planowaniu dojazdów w ramach organizacji, takich jak miejsca pracy lub szkoły. Główne powody korzystania z planowania dojazdów to: zmniejszenie zatłoczenia i podróżowanie przyjazne środowisku, ale takiemu planowaniu przypisuje się powszechnie poprawę zdrowia. Włączyliśmy do niniejszego przeglądu 17 badań. W jednym z badań wykazano, że promowanie chodzenia w miejscu pracy poprawiło niektóre aspekty zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, jednak w żadnym innym badaniu nie mierzono bezpośredniego wpływu na zdrowie. Wszystkie 17 badań skupiało się na zmianach w sposobie dojeżdżania. Chociaż wyniki niektórych badań wskazywały, że planowanie dojazdów zwiększa częstość chodzenia, w innych takiego zjawiska nie opisywano. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić, czy planowanie dojazdów jest skuteczne w zmianie sposobu podróżowania ludzi i czy skutkują także poprawą zdrowia. Aktualnie, wprowadzenie planowania dojazdów w ramach organizacji powinno mieć miejsce w ramach dobrze zaprojektowanych badań naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information