Leki stosowane w leczeniu drgawek u noworodków

Pytania badawcze

Jakie leki można skutecznie i bezpiecznie stosować w leczeniu drgawek u noworodków?

Jak długo należy kontynuować leczenie napadów drgawkowych po ich rozpoczęciu?

Czy powinniśmy leczyć napady, które są widoczne tylko w EEG?

Uwaga:

EEG to badanie, które pozwala analizować aktywność elektryczną mózgu. Identyfikuje również aktywność napadową.

Fenobarbital i lewetyracetam to leki przeciwdrgawkowe stosowane u noworodków.

Termin „leczenie podtrzymujące” odnosi się do kontynuowania przyjmowania leków przeciwdrgawkowych w mniejszej dawce po ustąpieniu napadów po podaniu większej dawki leku.

Kluczowe informacje

Fenobarbital prawdopodobnie bardziej skutecznie niż lewetyracetam pozwala osiągnąć kontrolę napadów u noworodków. Nie mamy jednak pewności co do wpływu stosowania fenobarbitalu w porównaniu z lewetyracetamem na inne wyniki.

Leczenie podtrzymujące lekami przeciwdrgawkowymi podczas pobytu w szpitalu i leczenie napadów zidentyfikowanych tylko w EEG może, ale nie musi, skutkować lepszymi wynikami u noworodków.

Wprowadzenie

Noworodki są bardziej podatne na wystąpienie drgawek w porównaniu z dziećmi starszymi i dorosłymi. Uszkodzenie mózgu spowodowane napadami u noworodków wiąże się z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, problemami z nauką i tendencją do rozwoju padaczki w przyszłości. Istnieje tylko kilka metod farmakoterapii stosowanych w leczeniu drgawek u noworodków i nie wiemy, która z nich jest idealna do stosowania w pierwszej, drugiej lub trzeciej kolejności. Podobnie nie jest jasne, czy należy leczyć napady, które są widoczne tylko w EEG i jak długo należy kontynuować podawanie leków przeciwdrgawkowych.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Szukaliśmy danych naukowych z badań, w których oceniano jeden lek w porównaniu z innym w leczeniu napadów u noworodków oraz badań, w których oceniano, czy stosowanie dawek podtrzymujących leków przeciwdrgawkowych należy kontynuować oraz badań, w których oceniano, czy należy leczyć napady, które zostały zidentyfikowane tylko w EEG.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których oceniano wpływ farmakoterapii na leczenie drgawek u noworodków. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy ich wiarygodność, opierając się na czynnikach takich jak metodologia i wielkość badań.

Czego się dowiedzieliśmy?

Zidentyfikowaliśmy 18 badań (obejmujących 1342 noworodki).

Fenobarbital prawdopodobnie bardziej skutecznie niż lewetyracetam pozwala osiągnąć kontrolę napadów u noworodków. Nie mamy jednak pewności co do wpływu fenobarbitalu na inne wyniki, takie jak zgon przed wypisaniem ze szpitala, konieczność zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, senność i padaczka po wypisaniu ze szpitala.

Leczenie podtrzymujące wraz z lekami przeciwdrgawkowymi podczas pobytu w szpitalu w porównaniu z niestosowaniem leczenia podtrzymującego może, ale nie musi, skutkować lepszymi wynikami leczenia noworodków. Podobnie, leczenie napadów zidentyfikowanych tylko w EEG może, ale nie musi, skutkować lepszymi wynikami.

Jakie są ograniczenia analizowanych danych naukowych?

Jesteśmy umiarkowanie pewni, że fenobarbital jest skuteczniejszy niż lewetyracetam w osiąganiu kontroli napadów. Poziom ufności dla szacunków wszystkich innych porównań i wyników jest niski lub bardzo niski. Potrzeba więcej badań, aby zebrać mocne dane naukowe dotyczące leków stosowanych w leczeniu drgawek u noworodków.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane są aktualne do czerwca 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information