Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane miejscowo w leczeniu przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego u dorosłych

Najważniejsza informacja

Miejscowo stosowane diklofenak i ketoprofen mogą w dużym stopniu zmniejszyć nasilenie bólu towarzyszącego chorobie zwyrodnieniowej stawów, ale tylko u około 10 % więcej osób niż przy stosowaniu miejscowym placebo. Nie ma danych naukowych w odniesieniu do innych przewlekłych stanów bólowych.

Wprowadzenie

Przewlekły ból mięśniowo-szkieletowy występuje w takich chorobach jak zapalenie kości i stawów. Ból jest zazwyczaj umiarkowany lub ostry i trwa przez trzy miesiące lub dłużej.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w postaci aerozolu, żelu lub plastrów są aplikowane na nieuszkodzoną skórę w miejscu występowania bólu. Miejscowe NLPZ wnikając w skórę dostają się do tkanek lub stawów i zmniejszają nasilenie stanów (zapalnych; przyp.tłum.) powodujących ból. Podczas stosowania miejscowego stężenie NLPZ we krwi jest znacznie mniejsze niż podczas przyjmowania tego samego leku doustnie. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia szkodliwych skutków.

Charakterystyka badań

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację poprzedniego przeglądu opublikowanego w 2012 r. pod tym samym tytułem. Znaleźliśmy 39 badań wysokiej jakości obejmujących 10 631 osób. W badaniach tych środki przeciwbólowe z grupy NPLZ były stosowane miejscowo co najmniej jeden raz dziennie. Testowano w nich szereg różnych leków do stosowania miejscowego w porównaniu z miejscowym placebo. Nasze zainteresowania skupiliśmy na uczestnikach, u których doszło do istotnego zmniejszenia bólu (o około połowę), najlepiej w przeciągu 6 do 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Badania długoterminowe lepiej odzwierciedlają rzeczywistość, ponieważ ból towarzyszący przewlekłym stanom prawie nigdy nie ustępuje bez odpowiedniego leczenia. Przyjrzeliśmy się poszczególnym środkom przeciwbólowym z grupy NPLZ, aby sprawdzić ich skuteczność.

Główne wyniki

Tylko w przypadku diklofenaku i ketoprofenu badania trwały dłuższy czas, a ich jakość była dobra. Większość badanych miała ponad 40 lat i cierpiała na bolesne zapalenie stawu kolanowego. Miejscowo stosowane diklofenak lub ketoprofen w postaci roztworu lub żelu porównano z roztworem lub żelem, które nie zawierały żadnego leku (placebo stosowane miejscowo). Po 6 do 12 tygodniach stosowania diklofenaku i ketoprofenu doszło do istotnego zmniejszenia bólu u około 6 na 10 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów w porównaniu z poprawą u 5 z 10 osób z grupy placebo (dane naukowe umiarkowanej jakości).

Reakcje skórne (w większości łagodne) występowały częściej przy stosowaniu miejscowym diklofenaku (20 na 100 osób) niż przy leczeniu placebo (5 na 100 osób), a w przypadku porównania ketoprofenu i placebo nie stwierdzono różnic (dane umiarkowanej jakości). Badania zawierały niewiele informacji odnośnie innych działań niepożądanych, takich jak dolegliwości żołądkowe, ale nie stwierdzono różnic pomiędzy miejscowo stosowanymi diklofenakiem i ketoprofenem, a placebo (bardzo niska jakość danych naukowych). Poważne działania niepożądane występowały rzadko.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych dotyczących porównania diklofenaku i ketoprofenu z placebo oceniliśmy jako umiarkowaną, a odnośnie działań niepożądanych jako bardzo niską. Umiarkowana jakość danych oznacza, że dalsze badania mogą zmienić naszą ocenę efektów badanych leków, a bardzo niska jakość danych oznacza, że mamy bardzo małą pewność odnośnie trafności oszacowania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save