Metody służące poprawie przestrzegania higieny rąk u pracowników służby zdrowia w celu zmniejszenia liczby zakażeń podczas opieki nad pacjentami

Jaki jest cel tego przeglądu?

Ustalenie strategii, które mogłyby poprawić przestrzeganie przez pracowników opieki zdrowotnej zaleceń dotyczących higieny rąk, takich jak mycie rąk wodą z mydłem czy używanie płynów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub stosowanie obu tych metod. Publikacja jest aktualizacją wcześniej opublikowanego przeglądu.

Najważniejsze informacje

Według badań wprowadzenie różnorodnych strategii działań oraz ich kombinacji, w wielu przypadkach opartych na aktualnych zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), doprowadziło do zwiększenia przestrzegania zasad higieny rąk, niezależnie od miejsca prowadzenia badania. Jednak wiarygodność danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej, w zależności od przyjętej strategii. Nadal nie wiadomo, które strategie lub ich połączenia są najskuteczniejsze w danym kontekście.

Co ocenialiśmy w tym przeglądzie?

Zwyczajowo przyjmuje się, że higiena rąk jest najważniejszym sposobem ograniczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną, ponieważ wiele z nich rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt, zwłaszcza przez ręce pracowników opieki zdrowotnej. Na całym świecie poświęca się wiele czasu i wysiłku na promowanie higieny rąk. W celu poprawy przestrzegania zasad higieny rąk wypróbowano wiele różnych strategii, jednak nie stwierdzono, które są najskuteczniejsze.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 26 badań. W 14 z nich oceniano skuteczność połączeń różnych strategii zalecanych przez WHO w celu poprawy przestrzegania higieny rąk. Strategie obejmowały następujące działania: zwiększenie dostępności produktów do higieny rąk na bazie alkoholu, różne sposoby edukowania personelu, przypomnienia (pisemne i ustne), różne sposoby oceny działań pracowników, wsparcie administracyjne i zaangażowanie personelu. W 6 badaniach oceniano różne rodzaje oceny działań pracowników, w 2 badaniach oceniano edukację, w 3 badaniach oceniano wskazówki, takie jak znaki lub zapachy, a w jednym badaniu oceniano rozmieszczenie płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Strategie multimodalne (różne kombinacje), które obejmują niektóre, ale nie wszystkie strategie zalecane przez WHO, mogą nieznacznie poprawić przestrzeganie higieny rąk oraz zmniejszyć liczbę zakażeń (niska wiarygodność danych naukowych). Interwencje multimodalne, które obejmują wszystkie strategie zalecane przez WHO, mogą prowadzić do niewielkiej lub żadnej różnicy pod względem częstości występowania zakażeń metycylinoopornym Staphylococcus aureus (MRSA) (niska wiarygodność danych naukowych), ale nie ma pewności, czy takie metody oparte na zaleceniach WHO poprawią przestrzeganie higieny rąk lub wpłyną na zmniejszenie kolonizacji bakterii, ponieważ wiarygodność danych jest bardzo niska. Działania multimodalne, które zawierają wszystkie zalecane strategie oraz strategie dodatkowe, mogą nieznacznie poprawić przestrzeganie higieny rąk (niska wiarygodność danych naukowych). Nie jest pewne, czy takie działania popierane przez WHO przyczyniają się do zmniejszenia liczby zakażeń, ponieważ wiarygodność tych danych jest bardzo niska.

Ocena pracowników może poprawić przestrzeganie higieny rąk (niska wiarygodność danych naukowych) i prawdopodobnie nieznacznie zmniejszyć liczbę zakażeń i kolonizacji bakterii (umiarkowana wiarygodność danych naukowych). Edukacja może poprawić przestrzeganie zasad higieny rąk (niska wiarygodność danych naukowych). Wskazówki, takie jak znaki lub zapachy, mogą nieznacznie poprawić przestrzeganie higieny rąk (niska wiarygodność danych naukowych). Umieszczanie płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w pobliżu miejsca, gdzie powinien być używany, prawdopodobnie nieznacznie poprawia przestrzeganie zasad higieny rąk (umiarkowana wiarygodność danych naukowych).

Na ile aktualny jest niniejszy przegląd?

Autorzy przeglądu włączyli badania opublikowane do października 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Ścipniak Redakcja: Aleksandra Sułecka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information