Metode za poboljšanje higijene ruku zdravstvenih djelatnika za smanjenje rizika od infekcije prilikom njege pacijenata

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je pronaći koje strategije za zdravstvene djelatnike mogu poboljšati pranje ruku, bilo sapunom i vodom, ili alkoholnim sredstvima za trljanje ruku, ili oboje. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog sustavnog pregleda.

Glavni zaključci

Mnoštvo pojedinačnih intervencija i njihovih kombinacija, od kojih se mnoge temelje na važećim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), dovelo je do unaprjeđenja u pridržavanju propisa o higijeni ruku od strane medicinskog osoblja, neovisno o okruženju u kojemu su istraživanja provedena. Međutim, pouzdanost dokaza je varirala od jako niske do umjerene razine. Nije jasno koja je pojedinačna intervencija ili njihova kombinacija najučinkovitija u pojedinim okruženjima.

Što je istraživano u ovom sustavnom pregledu?

Higijena ruku se smatra jednim od najvažnijih čimbenika koji utječu na smanjenje stope infekcija povezanih sa zdravstvenom njegom. Mnoge od tih infekcija prenose se izravnim kontaktom, naročito rukama, odnosno dodirom zdravstvenih djelatnika. Mnogo vremena i truda širom svijeta je uloženo u promicanje higijene ruku među zdravstvenim djelatnicima. Različite strategije su isprobane u svrhu unaprjeđenja higijene ruku, ali još nije jasno koja metoda je najučinkovitija.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Autori su u ovaj Cochraneov sustavni pregled uključili 26 istraživanja. Četrnaest uključenih istraživanja je procjenjivalo uspješnost različitih uputa i preporuka temeljenih na preporukama SZO. Preporuke su se sastojale od: povećanja dostupnosti alkoholnih sredstava za higijenu ruku, različitih vrsta edukacije zaposlenika, podsjetnika (pismenih i usmenih), različitih vrsta povratnih informacija o učinkovitosti, administrativne potpore i uključivanja osoblja. Šest se istraživanja bavilo ispitivanjem različitih vrsta povratnih informacija o učinkovitosti, dva su istraživanja procjenjivala edukaciju, tri su procjenjivala podsjetnike kao sto su znakovi ili miris, dok se jedno istraživanje bavilo različitim smještajem alkoholnih sredstava za trljanje ruku.

Kombinirane strategije koje uključuju neke, ali ne i sve preporuke SZO-a, mogu poboljšati pridržavanje zdravstvenih djelatnika propisima higijene ruku, te smanjiti učestalost infekcija (niska pouzdanost dokaza). Kombinirane intervencije koje uključuju sve strategije koje preporučuje SZO mogu malo ili nimalo smanjiti učestalost infekcije meticilin-rezistentnim Staphylococcus aureus-om (MRSA) (niska pouzdanost dokaza), ali nije sigurno poboljšava li takav pristup pridržavanje propisima higijene ruku i smanjuje li učestalost kolonizacije mikroorganizmima, zbog vrlo niske pouzdanosti dokaza. Kombinirane intervencije koje uključuju sve preporučene strategije uz dodatne strategije mogu malo unaprijediti poštivanje propisa higijene ruku od strane zdravstvenih djelatnika (niska pouzdanost dokaza). Nije potpuno sigurno smanjuju li intervencije koje preporučuje SZO učestalost infekcija, zbog niske pouzdanosti dokaza.

Povratna informacija o učinkovitosti intervencija može poboljšati ponašanje zdravstvenih djelatnika pri higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza) i vjerojatno malo smanjiti učestalost infekcija i kolonizacije (umjerena pouzdanost dokaza). Edukacija zdravstvenih djelatnika može poboljšati pridržavanje propisa o higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza). Podsjetnici, kao sto su znakovi ili miris, mogu malo poboljšati higijenu ruku (niska pouzdanost dokaza). Smještanje alkoholnih sredstava za trljanje ruku na dostupnom mjestu vjerojatno je povezano s boljim pridržavanjem uputa za higijenu ruku (umjerena pouzdanost dokaza).

Kada je pretražena literatura za ovaj sustavni pregled?

Autori su pretražili istraživanja koja su objavljena do listopada 2016. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Darjan Franjić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information