Glasovni zapis: Načini poboljšanja higijene ruku zdravstvenog radnika da bi se smanjila infekcija u postupku njege pacijenata

Infekcija vezana za medicinsku skrb glavni je problem zdravstvenih sustava te izaziva zabrinutost, nepotrebne bolesti i smrt pacijenta. Sve više dobiva na važnosti i u politici jer doprinosi globalnoj prijetnji antimikrobne rezistencije (otpornosti bakterija na antibiotike). Higijena ruku smatra se učinkovitom preventivnom mjerom, a obnovljeni Cochrane sustavni pregled iz rujna 2017. donosi dokaze o učincima različitih intervencija. Glavni autor, Dinah Gould iz Zdravstvene škole sa Sveučilištu Cardiff u Walesu, objasnio je rezultate u ovom glasovnom zapisu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Infekcija vezana za medicinsku skrb glavni je problem zdravstvenih sustava te izaziva zabrinutost, nepotrebne bolesti i smrt pacijenta. Sve više dobiva na važnosti i u politici jer doprinosi globalnoj prijetnji antimikrobne rezistencije (otpornosti bakterija na antibiotike). Higijena ruku smatra se učinkovitom preventivnom mjerom, a obnovljeni Cochrane sustavni pregled iz rujna 2017. donosi dokaze o učincima različitih intervencija. Glavni autor, Dinah Gould iz Zdravstvene škole sa Sveučilištu Cardiff u Walesu, objasnio je rezultate u ovom glasovnom zapisu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Međunarodne preporuke za poticanje pravilne higijene ruku donose različite strategije, koje obično uključuju upotrebu ručnoga dezinficijensa ili gela na bazi alkohola, edukaciju o važnosti higijene ruku, obuku za korištenje proizvoda na bazi alkohola, pisane i usmene podsjetnike za njihovo korištenje, uz povratnu informaciju o njihovom učinku kao i administrativnu podršku.
Autori su obnovili svoj sustavni pregled da bi nastavili s istraživanjem kratkoročnog i dugoročnog uspjeha ispitivanih strategija koje bi poboljšale pravilnu higijenu ruku i smanjile stope infekcija povezanih s medicinskom skrbi. Druga obnova ovog sustavnog pregleda uključila je 26 studija, od kojih su četiri randomizirana istraživanja, a deset su studije praćenja prekinute nakon proteka nekog vremena. Većina ih je provedena u bolnicama ili ustanovama za dugotrajnu skrb, a jedna u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, za većinu analiza koristili su samo pet ili manje studija i općenito su ocijenili pouzdanost dokaza kao nisku.
Četrnaest studija procijenilo je različite kombinacije strategija koje je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Šest je ocijenilo različite vrste povratnih informacija o učinkovitosti strategija, dvije su ocijenile edukacije, tri su analizirale znakove poput obilježja ili mirisa, a jedna pozicioniranje proizvoda na bazi alkohola u kliničkom području. Pravilna higijena ruku mjerena je izravnim promatranjem u 23 od 26 studija, a ostale tri temeljile su svoje zaključke na potrošnji proizvoda za higijenu ruku. U osam studija zabilježena je stopa infekcije ili kolonizacije (prisutnost bakterija na rukama, bez infekcije).
Autori su otkrili da različite intervencije koje uključuju neke, ali ne i sve, strategije koje preporučuje SZO, mogu neznatno poboljšati pravilnu higijenu ruku i neznatno smanjiti stopu infekcije. Kada su različite intervencije uključivale dodatne strategije u odnosu na one preporučene u smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, otkrili su da one mogu malo poboljšati pravilnu higijenu ruku, ali nije jasno hoće li uspjeti smanjiti stopu infekcije ili kolonizacije.
Povratna informacija o učinku intervencije može poboljšati pravilnu higijenu ruku i vjerojatno neznatno smanjiti mogućnost infekcije. Isto tako, kada se odvojeno ispitaju, edukacija te znakovi poput obilježja ili mirisa, mogu malo poboljšati pravilnu higijenu ruku; dok stavljanje proizvoda na bazi alkohola blizu mjesta uporabe vjerojatno malo poboljšava pravilnu higijenu ruku.
Zaključno, ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da različite intervencije za poboljšanje pravilne higijene ruku korištene zajedno ili pojedinačno vjerojatno dovode do umjerenog povećanja pravilne higijene ruku. One također mogu neznatno smanjiti stopu infekcije i kolonizacije, ali nužno je povećati kvalitetu dokaza. Postoji hitna potreba za metodološki snažnim istraživanjem učinkovitosti različitih intervencija primijenjenih zajedno ili pojedinačno, koje bi utvrdilo koje su komponente ili kombinacije tih intervencija najučinkovitije u određenom kontekstu.

Irena: Ako želite pročitati više o različitim intervencijama koje su Dinah i njegovi kolege istraživali, te da biste pratili daljnje obnove ovog sustavnog pregleda ako bude više dostupnih dokaza, otiđite na cochranelibrary.com i upišite 'higijenu ruku i njega pacijenta' da biste pronašli cijeli pregled.

Podcast translated by Andrija Babić
Translated Podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript