Podawanie dożylnie substancji odżywczych osobom dorosłym podczas zabiegu operacyjnego w celu zapobiegania hipotermii

Pytanie badawcze

Naszym celem było sprawdzenie wpływu dożylnego podawania substancji odżywczych (aminokwasów lub cukrów podawanych do krwiobiegu przez rurkę lub wenflon w żyle) u dorosłych poddawanych zabiegom operacyjnym. Podawanie dożylnie substancji odżywczych zwiększa metabolizm danej osoby i może zwiększać ciepłotę ciała. Naszym celem było sprawdzenie czy dożylne podawanie substancji odżywczych podczas zabiegu operacyjnego może utrzymywać ciepłotę ciała u danej osoby oraz czy dożylne podawanie substancji odżywczych może zapobiegać problemom wywoływanym przez niską temperaturę ciała.

Wstęp

Temperatura ciała może ulec obniżeniu podczas operacji, zwłaszcza ze względu na leki, które podaje się w celu zahamowania odczuwania bólu i utrzymania pacjenta w nieświadomości (anestetyki). Leki te mogą zmienić przepływ krwi w ciele, co może prowadzić do problemów z sercem i wywoływać wolniejsze gojenie ran. Może to również spowodować wolniejsze krzepnięcie krwi i sprawić, że stosowanie niektórych leków będzie miało nieprzewidywalny efekt. Podczas wybudzania ze znieczulenia u pacjentów mogą występować dreszcze i często mówią, że jest to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Utrzymywanie ciepłoty ciała pacjentów może zapobiec występowaniu dreszczy. Istnieje wiele sposobów na utrzymywanie ciepłoty ciała pacjentów podczas operacji, w tym podawanie im dożylnie substancji odżywczych.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy danych naukowych aktualnych do listopada 2015 r. Włączyliśmy 14 badań z randomizacją (obejmujących 565 uczestników). W trzynastu badaniach porównano wyniki u osób, które otrzymywały standardowe leczenie łącznie z dożylnym podaniem aminokwasów, względem osób otrzymujących standardowe leczenie, ale bez podawania aminokwasów (grupa kontrolna). W jednym badaniu porównywano wyniki osób otrzymujących fruktozę i pacjentów w grupie kontrolnej. Badania obejmowały dorosłych poddawanych zabiegom operacyjnym w trybie planowym lub nagłym. Do przeglądu nie włączono badań, w których u uczestników celowo utrzymywano niską temperaturę ciała podczas operacji, które obejmowały pacjentów poddawanych przeszczepowi skóry lub takich, w których stosowano znieczulenie miejscowe.

Najważniejsze wyniki

Możemy mieć pewność, że pod koniec zabiegu operacyjnego osoby, którym podano dożylnie substancje odżywcze mają do pół stopnia wyższą temperaturę ciała niż osoby z grupy kontrolnej (w oparciu o dane naukowe pochodzące z sześciu badań obejmujących 249 osób). Mimo to, większa była niepewność co do wpływu podawania dożylnie substancji odżywczych w innych punktach czasowych, przy czym wyniki części badań sugerowały, że dożylne podanie substancji odżywczych pomaga utrzymać wyższą temperaturę ciała uczestników, a w innych badaniach informowano, że temperatura ciała osób otrzymujących substancje odżywcze była niższa niż osób z grupy kontrolnej. Nie ma pewności czy utrzymywanie o pół stopnia wyższej temperatury ciała pacjentów jest ważne z punktu widzenia osób sprawujących opiekę nad pacjentami poddawanymi zabiegom operacyjnym. Podobnie nie ma pewności czy podawanie dożylnie substancji odżywczych zmniejsza ryzyko wystąpienia dreszczy u pacjentów (w oparciu o dane naukowe pochodzące z trzech badań obejmujących 155 uczestników).

Jakość danych naukowych

Większość danych naukowych była umiarkowanej lub niskiej jakości. Metody zastosowane podczas przydzielania uczestników do grup leczniczych były często nieodpowiednie lub niejasno opisane i nie ma pewności czy osoby oceniające punkty końcowe były świadome tego w jakiej grupie znajdowali się uczestnicy. W związku z tym wyniki mogły być obarczone błędem systematycznym (wypaczenie wyników badania - przyp. tłum.), jednak w sumie nie mamy pewności jaki może mieć to wpływ na wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information