Leki zapobiegające rakowi płuca u osób zdrowych

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu dostępnych danych naukowych, aby ocenić związek między przyjmowaniem witamin i antyoksydantów a zapobieganiem rakowi płuca, spowodowaną przez niego umieralnością i działaniami niepożądanymi. Poniższy przegląd jest aktualizacją naszego przeglądu dotyczącego tego zagadnienia opublikowanego w 2012 r.

Wprowadzenie

Rak płuca jest jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami, a zapobieganie tej chorobie stało się priorytetem w dziedzinie zdrowia publicznego. Sugeruje się, że przyjmowanie suplementów witaminowych i niektórych antyoksydantów może zapobiegać tej chorobie.

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu badań włączyliśmy 12 badań, w których zdrowym dorosłym - na zasadzie losowego doboru - podawano suplementy witaminowe lub placebo (czyli substancję niemającą żadnych skutków fizycznych), a następnie obserwowano ich przez pewien czas, aby ocenić ryzyko zachorowania na raka płuca. Zebrane dane są aktualne do maja 2019 roku.

Kluczowe wyniki

Nie zaobserwowano żadnej różnicy między stosowaniem wspomnianych interwencji, w porównaniu z placebo, pod względem ryzyka wystąpienia raka płuca lub zgonu z powodu tej choroby u osób zdrowych. U palaczy i osób narażonych na działanie azbestu, suplementacja witaminy A zwiększa częstość występowania raka płuca, umieralność z powodu tej choroby oraz umieralność całkowitą. Suplementacja witaminy C zwiększa zachorowalność na raka płuca u kobiet. Suplementacja witaminy E zwiększa ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Wiarygodność danych naukowych jest wysoka dla następujących porównań z placebo: witamina A, witamina E, selen oraz łączne stosowanie witamin A, C, E, selenu i cynku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Pietrusiak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information