Odpoczynek w pozycji leżącej w leczeniu odleżyn u osób jeżdżących na wózku inwalidzkim

Wprowadzenie

Odleżyny to rany, które powstają na skórze lub w tkankach podskórnych jako wynik ciągłego nacisku w miejscach, na których spoczywa ciężar ciała, gdzie kości stykają się z podłożem (takich jak biodra, pięty lub dolna część pleców). Na powstawanie odleżyn narażone są osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Narażone na wystąpienie odleżyn są na przykład osoby korzystające z wózków inwalidzkich, ponieważ pozostają w pozycji siedzącej przez dłuższy czas. Odleżyny mogą być trudne do leczenia, a ich występowanie wiąże się z większym ryzykiem zakażenia i innych powikłań. Kiedy rany te pojawiają się u osób jeżdżących na wózku inwalidzkim uznaje się, że ważny jest odpoczynek w pozycji leżącej, tak aby zmniejszyć nacisk na te partie ciała, na których spoczywa cały ciężar podczas siedzenia. Uznaje się, że zmiana pozycji z siedzącej na leżącą poprawia proces gojenia się ran.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy ocenić wpływ pozostawania w pozycji leżącej na gojenie odleżyn u osób, które korzystają z wózków inwalidzkich. Badania kwalifikujące się do włączenia do przeglądu obejmowały osoby w dowolnym wieku jeżdżące na wózku inwalidzkim, u których stwierdzono odleżyny podczas przebywania w dowolnych warunkach (tj. w szpitalu, w domu opieki, we własnym domu itp.).

Co stwierdziliśmy?

W październiku 2016 r. szeroko przeszukaliśmy literaturę medyczną pod kątem badań z randomizacją, w których porównano odpoczynek w pozycji leżącej i brak takiego odpoczynku w leczeniu odleżyn u osób jeżdżących na wózku inwalidzkim. Nie odnaleźliśmy żadnych badań spełniających te kryteria. Oznacza to, że nie możemy stwierdzić, czy odpoczynek w pozycji leżącej poprawia gojenie się odleżyn u osób korzystających z wózków inwalidzkich oraz jakie korzyści i szkody wiążą się z takim postępowaniem. Konieczne jest przeprowadzenie badań, w których u osób jeżdżących na wózku inwalidzkim oceni się wpływ odpoczynku w pozycji leżącej i niestosowanie takiego odpoczynku na proces gojenia odleżyn.

To podsumowanie jest aktualne do października 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Wasylewski, Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information