Metoda audytywno-werbalna we wspomaganiu rozwoju języka mówionego u dzieci z niedosłuchem

Trwały ubytek słuchu znacznie ogranicza rozwój mowy i języka dziecka oraz utrudnia jego funkcjonowanie behawioralne, poznawcze i społeczne. Chociaż urządzenia technologiczne, takie jak aparaty słuchowe i implanty ślimakowe, umożliwiają słyszenie wypowiadanych słów, to nie uczą dziecka, jak słuchać, jak przetwarzać język czy też, jak mówić.

Terapia metodą audytywno-werbalną (ang. auditory-verbal therapy, AVT) ma na celu poprawę zdolności mówienia u dziecka z niedosłuchem do poziomu dziecka ze słyszeniem w normie poprzez rozwijanie zdolności słuchowych niezależnie od innych sygnałów, takich jak odczytywanie mowy z ust i gesty. Koncentruje się ona na kontekście komunikacji słownej w rodzinie oraz wykorzystuje słuch i mowę jako główne metody komunikacji. Z tego powodu uważa się, że terapia metodą audytywno-werbalną efektywniej pomaga dziecku osiągnąć normatywne, związane z wiekiem kamienie milowe w nabywaniu mowy.

Przegląd ten przeprowadzono w celu sprawdzenia dowodów dotyczących skuteczności metody audytywno-werbalnej we wspomaganiu rozwoju języka mówionego u dzieci z trwałym ubytkiem słuchu. Chociaż w wielu badaniach analizowano skuteczność AVT, żadne z nich nie spełniło kryteriów włączenia do niniejszego przeglądu. Żeby móc zbadać skuteczność metody audytywno-werbalnej we wspieraniu rozwoju języka mówionego u dzieci pilnie potrzebne są dobrze zaprojektowane badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information