درمان شنوایی-کلامی برای پیشرفت رشد زبان گفتاری در کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی دائمی

اختلال شنوایی دائمی، رشد گفتار و زبان کودک را تا حد زیادی محدود می‌کند و مانع ارتقای عملکرد رفتاری، شناختی و اجتماعی او می‌شود. اگرچه ابزارهای فناورانه مانند سمعک و کاشت حلزون، کودک را قادر به شنیدن کلمات گفتاری می‌کند، نمی‌توانند به کودک یاد دهند که چگونه گوش کند، چگونه زبان را پردازش کند یا چگونه صحبت کند.

هدف درمان شنوایی-کلامی بهبود توانایی‌های گفتاری کودک مبتلا به اختلال شنوایی تا سطح یک کودک با شنوایی معمولی از طریق توسعه مهارت‌های شنیداری او، مستقل از نشانه‌های دیگر مانند خواندن گفتار و اشاره، است. این مطالعه بر زمینه ارتباط گفتاری درون خانواده تمرکز کرده و از شنیدن و گفتار به عنوان روش‌های اولیه ارتباط استفاده می‌کند. به همین دلیل، تصور می‌شود که در کمک به کودک برای رسیدن به نقاط عطف مربوط به سن در یادگیری گفتار و زبان، موثرتر است.

این مرور به منظور ارزیابی شواهد در مورد اثربخشی درمان شنوایی-کلامی در ارتقای رشد زبان گفتاری در کودکان مبتلا به نارسایی شنوایی دائمی انجام شد. در حالی که بسیاری از مطالعات اثربخشی AVT را بررسی کرده‌اند، هیچ مطالعه‌ای معیارهای گنجاندن را در این مرور نداشت. برای بررسی اثربخشی AVT در ارتقاء رشد زبان گفتاری در کودکان، انجام مطالعات خوب طراحی‌شده ضروری است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور فقدان مطالعات کنترل‌شده را در مورد استفاده از AVT به عنوان مداخله‌ای برای ارتقای رشد زبان گفتاری در کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی دائمی تایید می‌کند. در حالی که فقدان شواهد لزوما به معنای فقدان تاثیر مداخله نیست، در حال حاضر نمی‌توان در مورد اثربخشی این مداخله در درمان کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی دائمی، نتیجه‌گیری انجام داد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اختلال شنوایی مادرزادی یا اکتسابی زودهنگام مانع بزرگی است برای پیشرفت زبان گفتاری و برقراری ارتباطات. تشخیص زودهنگام و اعمال مداخلات توان‌بخشی موثر برای والدین و خانواده‌هایی که مایل هستند فرزندانشان به زبان گفتاری مناسب سن خود دست یابند، ضروری است. درمان شنوایی-کلامی (auditory-verbal therapy; AVT) یک رویکرد توان‌بخشی است که هدف آن، کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی است. AVT شامل جلسات مداخله درمانی زودهنگام فشرده با تمرکز بر گوش دادن، مدیریت تکنولوژیکی و مشارکت مراقبان کودک در جلسات درمانی است؛ این معمولا تنها رویکرد درمانی است که به‌طور خاص برای ترویج اجتناب یا حذف ارتباطات غیرشنیداری صورت استفاده می‌شود. هدف اولیه AVT، دستیابی به زبان گفتاری متناسب با سن و استفاده از آن به عنوان روش اصلی یا تنها روش ارتباطی است. برنامه‌های AVT در سراسر جهان در حال گسترش هستند؛ با این حال، شواهد کمی در مورد اثربخشی مداخله یافت می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی درمان شنوایی-کلامی (AVT) در توسعه زبان گفتاری پذیرا و بیان‌کننده در کودکان دارای اختلال شنوایی.

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ CINAHL؛ speakBITE و هشت بانک اطلاعاتی دیگر در مارچ 2013 جست‌وجو شدند. همچنین دو پایگاه ثبت کارآزمایی و سه مخزن پایان‌نامه را جست‌وجو کرده، فهرست منابع را بررسی کرده و برای شناسایی مطالعات بیشتر با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

این مرور، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل‌شده (RCTs) و مطالعات شبه-تصادفی‌سازی شده آینده‌نگر را در مورد کودکان (از تولد تا 18 سال) مبتلا به اختلال شنوایی دائمی (مادرزادی یا اکتسابی زودرس) قابل توجه (≥ 40 dBHL) در نظر گرفت، که تحت برنامه‌ای از درمان شنوایی-کلامی قرار گرفتند، که توسط یک درمانگر خبره شنوایی-کلامی به مدت حداقل شش ماه اجرا شد. گروه‌های مقایسه‌ای (کنترل) که برای ورود در نظر گرفته شدند، لیست انتظار و درمان معمول بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده مقالات شناسایی‌‌شده را از طریق جست‌وجو ارزیابی کرده و نسخه‌های متن کامل تمام مقالات بالقوه مرتبط را ارزیابی کردند. مقالات به‌طور مستقل توسط دو نویسنده مرور از نظر طراحی و خطر سوگیری (bias) ارزیابی شدند. علاوه بر داده‌های پیامد، طیف وسیعی از متغیرهای مربوط به گروه‌های شرکت‌کننده و پیامدها ثبت شدند.

نتایج اصلی: 

از 2233 عنوان و چکیده که جست‌وجو شدند، فقط 13 چکیده معیارهای ورود را داشتند. متن کامل همه 13 چکیده پس از ارزیابی مستقل توسط دو نویسنده مرور (CGBJ و JW) حذف شدند، زیرا معیارهای ورود مرتبط را با طراحی تحقیق برآورده نکردند. بنابراین، هیچ مطالعه‌ای در این مرور گنجانده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information